Pieejamības rīks

Daugmales pamatskola

 Projekts " Otrā dzīve"

Daugmales pamatskola 2019.gada oktobrī saņēma ziņu, ka Erasmus+ programmā ir apstiprināts skolas sagatavotais starptautiskās sadarbības projekts “Second Life” (Otrā dzīve), kurš veltīts vides izglītībai, apvieno piecas valstis: Latviju, Poliju, Kipru, Grieķiju un Portugāli un ir ciešā kontekstā ar Ekoskolu programmu.

Projekta darbības laikā 01.10.2019.-30.09.2021. mūsu skolēniem būs iespēja gūt jaunas atziņas par vides izglītības un eko tēmām, sadarbojoties gan klātienē, gan attālināti ar vienaudžiem iepriekš minētajās valstīs.

Projekta vispārējais mērķis: veicināt vides izglītību un skolēnu domāšanu par ilgtspējīgu attīstību, veidot izpratni par tādām problēmām kā klimata pārmaiņas, atkritumu apstrāde/pārstrāde, cilvēku ietekme uz dabu un videi draudzīgu enerģijas patēriņu.

 Projekta dalībnieki dalīsies pieredzē par vides izglītību un tās integrēšanu mācību procesā skolu mācību programmās.

Projektā uzsvērts, ka vides izglītība attiecas uz dažādu būtisku prasmju attīstīšanu, tādām kā: uzņēmējdarbība, radošā/kritiskā domāšana, komunikācija, patstāvīga lēmumu pieņemšana, telpiskā domāšana – virziena un attāluma noteikšana, plānošana, koncentrēšanās, atmiņa, valodu prasme, u.c.

Projekta ietvaros no 19. novembra līdz 21. novembrim Daugamales pamatskolā notika aktivitāšu plānošanas vizīte. Pie mums bija ieradušies skolotāji no SJSP Spoleczna jezykowa szkola podstawowa, Polijā, AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE BARCELOS, Portugālē, 1 dhmotiko sxoleio gorgopotamou, Grieķijā un DIMOTIKO SCHOLEIO TSADAS - KOILIS "EVAGORA PALLIKARIDI" (PERIFEREIAKO), Kiprā.

Šajās dienās tika saplānotas skolēnu mobilitātes, izveidots laika grafiks un nosprausti katras skolas uzdevumi projekta ietvaros.

Partneri iepazinās ar izglītības sistēmu Latvijā, apskatīja mūsu skolu un bērnudārzu.

Latvijas eTwinning Nacionālā atbalsta dienesta pārstāve Liene Millere iepazīstināja skolotājus ar šo platformu un palīdzēja piereģistrēt jauno projektu.

Pirmais projekta uzdevums, projekta logo izstrāde un izvēle, tika pabeigts vizītes laikā. Vairākuma atbalstu saņēma logo, kuru bija izveidojuši skolēni no Grieķijas. Mūsu skolas izveidotais logo tika atdzīts par otro labāko.

Pirmā skolēnu apmaiņas vizīte paredzēta 2020.gada pirmajā pusē Polijā. Tēma, ekoloģiskās pēdas nospiedums un kā to samazināt. Sākam gatavoties!

Bildes šeit!

Mēs Polijā!

Erasmus+ projekta “Second life” ietvaros Daugmales pamatskolas skolēnu un skolotāju komanda  devās uz otro projekta dalībvalstu pārstāvju tikšanos Polijā.  Tikšanās notika 2020.gadā no 3. līdz 7. februārim  Leborkā, Polijā.

Polijas tikšanās reizē mūsu uzdevums bija ekoloģiskās pēdas izpēte- tās veidošanās, lielums un paņēmieni, kā to samazināt. Mājas uzdevums bija katra paša ekoloģiskās pēdas lieluma aprēķināšana.

SJSP Spoleczna jezykowa szkola podstawowa skolā mūs sagaidīja ar nelielu koncertu un prezentācijas dāvanām uz kurām bija projekta logo. Tikām iepazīstināti ar skolas telpām un  mācību procesa norisi  skolā. Interesanti bija vērot starpbrīžus – kas notiek skolā esošajos daudzajos atpūtas stūrīšos un aktīvās atpūtas vietās.

Pirmajā dienā poļu skolēni prezentēja savu pētījumu par oglekļa emisiju. Visi projekta dalībnieki tika “samiksēti” un sadalīti 4 starptautiskās darba grupās, kurās kopīgi radīja dažāda veida: drāmas, plakāta, komiksa, datorspēles- prezentācijas par ekoloģiskās pēdas nospieduma samazināšanu, lai tās demonstrētu pēdējā dienā.

Otrajā darba dienā skolēni un skolotāji devās uz Gdaņsku, lai apmeklētu interaktīvu izstādi par atkritumiem, enerģiju un vidi.

Trešajā dienā skatījāmies filmu par globālām problēmām saistībā ar ekoloģiskās pēdas nospiedumu tūrismā, lauksaimniecībā, pārtikas un apģērbu rūpniecībā. Piedalījāmies Prāta vētrā par tēmu „Ko mēs varam darīt, lai palīdzētu mūsu planētai?”. Idejas tika rakstītas visās iesaistīto valstu valodās un noformētas kā lapas, kas iekārtas kokā pie sienas skolas koridorā. Vēlāk devāmies uz Lešnicas mežsaimniecību, kur bija nodarbība par dabu un kokiem. Tur noskaidrojām kā koku stādīšana var palīdzēt samazināt oglekļa dioksīda daudzumu. Pēcpusdienā strādājām pie projekta „Second Life Catwalk”. Visi kopā radījām jaunus tērpus no dažādiem izmantotiem materiāliem un audumiem.

Ceturtajā dienā devāmies uz Szymbarku, kur piedalījāmies maizes cepšanas darbnīcā un apskatījām muzeju.

Piektajā- noslēguma dienā- vērojām starptautisko komandu sagatavotās prezentācijas par ekoloģiskās pēdas tematiku. Nobeigumā saņēmām sertifikātus par piedalīšanos šajā projekta posmā.

Atskatoties uz paveikto, var apgalvot, ka izvirzītais mērķis tika sasniegts, jo skolēni ar savu rīcību apliecināja, ka zina, kas ir ekoloģiskā pēda un kā ar savām darbībām to var samazināt. 

Vairāk bildes šeit!

Mēs Portugālē!

      Erasmus+ projekta 2019 - 1 -LV01 -KA229 -060396  “Second life” ietvaros Daugmales pamatskolas skolēnu un skolotāju komanda  devās uz projekta dalībvalstu pārstāvju tikšanos Portugālē.  Tikšanās notika 2021.gadā no 27. septembra līdz 1. oktobrim. Mūs uzņēma Escolas de Barcelos.

     Portugāles tikšanās reizē mūsu uzdevums bija atbildīgs un videi draudzīgs pārtikas patēriņš, pārtikas atkritumu samazināšana un vietējās pārtikas izmantošana. Tā kā laiks, kurā bijām Portugālē bija Covid 19 izplatības laiks, tad darbošanās bija vairāk teorētiska un mazāk praktiska. Vienojāmies, ka veiksim pētījumus par pārtikas atkritumu daudzumu skolā, veidosim priekšlikumus kā tos samazināt. Pārrunājām kā labāk veidot video grāmatu par dažādiem vietējiem ēdieniem.

     Portugāļu skola piedāvāja vairākas ekskursijas, lai iepazītu tuvāko apkārtni, valsts kultūru un vēsturi. Bijām Brāgā, Porto, Barselošā.

     Kopīgi ar poļu un portugāļu skolēniem veidojām plakātu “Mums nav planēta B”. Labiekārtojām puķu dobi un pavairojām puķu stādus. Visas šīs aktivitātes varēja notikt skolas āra teritorijā.

     Noslēguma dienā saņēmām sertifikātus par piedalīšanos šajā projekta posmā.

     Žēl, ka šoreiz uz tikšanos nebija ieradušies skolēni no Kipras un Grieķijas, bet skolotāji visu informāciju aizveda arī šiem skolēniem. Bildes šeit.

         
Mēs Kiprā!
Erasmus + KA2 skolu stratēģiskās partnerības, projekta “Second life” 2019-1-LV01-KA229-060396_1  ietvaros Daugmales pamatskolas skolēnu un skolotāju komanda  devās uz projekta dalībvalstu pārstāvju tikšanos Kiprā  Tikšanās notika 2022.gadā no 28. februāra līdz 4. martam Tsadā, kas atrodas 8 km no Pafosas. Tāpēc skolēnu un skolotāju apmešanās vieta bija Pafosa.
Kipras tikšanās reizē mūsu projekta tēma bija “Transports”.
Pirmajā dienā devāmies uz Kathikas ciemu, kurā ir dabas mācību centrs. Dalījāmies 2 grupās, viena klausījās lekciju un debatēja par klimata pārmaiņām un transporta ietekmi uz tām, otra devās apskatīt ciematu uz velosipēdiem. Nodarbību vadītāji uzsvēra, ka Latvijā ir attīstīta velo braukšana, bet pie viņiem Kiprā ar velo brauc ļoti maz cilvēku un tāda lieta kā veloceliņi viņiem vispār nav.
Otrajā dienā bija ekskursija pa pilsētu un iepazīšanās ar elektroautobusu. Apskatījām arī vairākus mazos ciematus un iepazinām kipriešu viesmīlību. Vietējie mūs cienāja ar apelsīniem, pamelo un citroniem, tieši no koka.
Trešā diena pagāja Tsadā, skolā, kura ir mūsu  sadarbības partneris. Apskatījām skolu, nedaudz iepazinām arī Kipras vēsturi. Skolēni tika sadalīti pa klasēm, kur kopā ar vietējiem bērniem veica dažādus uzdevumus gan āra teritorijā orientējās, gan iekštelpās zīmēja un debatēja.
Ceturtdiena sākās ar lielākā vēja parka Kiprā apmeklējumu. Laika apstākļi mūs nelutināja, lija lietus, tāpēc vēja parks izskatījās iespaidīgs. Šajā dienā apskatījām arī citu Kipras pilsētu Limassolu.
Noslēdzošā diena pagāja skolā. Stādījām augus, darbojāmies pa klasēm. Vakarā skolēniem bija kopīgas spēles, kuras vadīja Kipras skolēnu vecāki.
Skolēnu atsauksmes - Superīga iespēja un pieredze kopā ar draugiem un skolotājiem aizceļot uz ārzemēm. Šajā gadījumā Kipru. Iepazīt tās kultūru, kalnus, ēkas, skaistās pilsētas, Vidusjūru un ēšanas paražas.
Taču visjaukākais bija sastapt cilvēkus. Mēs iepazinām viesmīlību- laipnību, smaidus un mīļumu ko mums sniedza Kipras iedzīvotāji.
Kā tūristi tikām laipni sagaidīti viesnīcā, skolā, veikalos, kafejnīcās un pat uz ielām cilvēki garāmejot sasveicinājās un uzsmaidīja.
Divas dienas pavadījām skolā, kur iepazināmies ar tās audzēkņiem. Bērni bija aktīvi, atvērti un ļoti mīļi. Komunicējam angļu valodā, kas viņiem padevās teicami. Runāties un sadraudzēties bija ļoti viegli, lai gan bērni bija jaunāki nekā mēs. Bildes šiet.
 Mēs Grieķijā

Erasmus + KA2 skolu stratēģiskās partnerības, projekta “Second life” 2019-1-LV01-KA229-060396_1  ietvaros Daugmales pamatskolas skolēnu un skolotāju komanda  devās uz projekta dalībvalstu pārstāvju tikšanos Grieķijā.  Tikšanās notika 2022.gadā no 9. maija līdz 14. maijam Lamijā. Tā kā ielidojām Atēnās dienu ātrāk, tad varējām iepazīties ar Grieķijas vēsturi, apmeklējot Akropoli, kurā ES skolēniem ir bezmaksas.

Grieķijā mūsu projekta tēma bija “Transports” un nedaudz arī “Ūdens”.

Pirmajā dienā devāmies uz skolu, kur tikāmies ar skolēniem un skolotājiem. Noskatījāmies skolas prezentāciju un veidojām krāsniņu, kurā, izmantojot saules enerģiju var uzcept picu. Kopā ar skolēniem spēlējām basketbolu un citas spēles. Pēcpusdienā apskatījām upi, kura ir galvenais dzeramā ūdens avots pilsētai.

Otrajā dienā no rīta mūs pieņēma pilsētas mērs. Viņš pastāstīja kā pilsētā darbojas, ievērojot ilgtspējīgu attīstību. Apmeklējām Lamijas ūdens apgādes kompāniju. Mums parādīja un pastāstīja kā ar ūdeni apgādā pilsētu. Uzņēmums darbojas energoefektīvi. Ēka enerģiju saņem no saules baterijām.

Trešā diena pagāja brīvā dabā. Devāmies uz Pavliani eco parku. Darbojāmies izglītības centrā. Un tad devāmies pārgājienā pa parka dabas taku gar skaistu upi ar labiekārtotu teritoriju. Parkā satikām vairāku skolu skolēnus, kuriem tur notika nodarbības.

Ceturtdienā iepazināmies ar Grieķijas vēsturi. Apmeklējām āra baseinu, kuram siltais ūdens izplūst no kalniem Ūdens ir ar dažādiem minerāļiem.

Noslēdzošā diena pagāja skolā. Mācījāmies grieķu deju, spēlējām spēles un paši gatavojām pīrāgu.

Skolēnu atsauksmes- Bija forši. Pirmo reizi lidoju un biju ārpus Latvijas. Es varēju pielietot savas angļu valodas prasmes. Redzēju, cik atšķirīga ir Grieķijas daba. Viņu ūdens šķiet tīrāks nekā mūsu, jo tek no kalniem. Es ieteiktu visiem piedalīties Erasmus+ projektos. Bildes šeit.

 

Pie mums Latvijā

Erasmus + KA2 skolu stratēģiskās partnerības, projekta “Second life” 2019-1-LV01-KA229-060396_1  ietvaros Daugmales pamatskolas skolēnu un skolotāju komanda  uzņēma projekta dalībvalstu pārstāvjus Latvijā 2022.gadā no 6. jūnija līdz 10. jūnijam.

Tā bija projekta noslēdzošā vizīte. Projekta tēma Latvijā- Lietu otrā dzīve.

Pirmajā dienā viesi iepazinās ar Daugmales pamatskolu, kurā viņus sveica skolas koris. Skolēni piedalījās 2 darbnīcās. Viņi veidoja mīļmantiņu no dzijas atlikumiem un izmantojot, sveču atlikumus izveidoja jaunas sveces. Skolotāji tajā laikā apskatīja skolēnu darbu izstādi, kurā arī bija redzami veidojumi no materiāliem, kas jau vienreiz izmantoti. Pēcpusdienā visi devās uz Ķekavas domi, lai satiktos ar Ķekavas novada domes priekšsēdētāju Juri Žilko un galveno projektu vadītāju Māri Ozoliņu.

Otrā diena pagāja Jelgavā. Bijām apskatīt un iepazināmies ar uzņēmumu Pet Baltic. Tas ir uzņēmums, kurā pārstrādā plastmasu, iegūstot granulas no kurām var ražot atkal jaunas lietas. Turpinājums bija karameļu darbnīcā, kurā katrs varēja pagatavot savu karameli.

Trešā diena bija veltīta Rīgai. No rīta visi devās uz Getliņi eco. Apskatot lielos atkritumu kalnus, skolēniem radās priekšstats, cik daudz atkritumus reāli radam. Getliņos nodarbībā skolēni un skolotāji uzzināja, kas notiek ar atvestajiem atkritumiem, kā tie tiek šķiroti un kā tiek izmantota gāze, kas rodas pūšanas procesā. Dienas otrā pusē viesus iepazīstinājām ar Rīgu.

Ceturtdienā devāmies uz Cēsu pusi. Apskatījām SIA ZAAO Dabas un tehnoloģiju parku “Urda”. Braucām ar elektroautobusu pa parka teritoriju. Piedalījāmies aktivitātēs dabā. Pusdienās Maizes mājā paši cepām pīrāgus un spēlējām latviešu tautas spēles, kā arī katras valsts delegācija dziedāja savas nacionālās dziesmas.

Noslēdzošā dienā sākās ar LU Dabas mājas apmeklējumu. Poļu delegācijas skolēni piedalījās laboratorijas darbos. Mēs apskatījām bibliotēku, laboratorijas, jumta siltumnīcas. Šajā dienā mūsu delegāciju pieņēma Izglītības un zinātnes ministrijā. Ar mums tikās ministre Anita Muižniece. Runājām ne tikai par vides izglītību, bet mums bija iespēja arī spēlēt spēli par dabu un iepazīt ministrijas dažādās zāles. Vakarā visi sapulcējāmies Daugmales zālē, kur notika projekta noslēguma pasākums. Izvērtējām projektu. Izsniedzām sertifikātus, dejojām latviešu tautas dejas un jauki pavadījām viesus uz mājām. Bildes šeit!

Projekta koordinatore ŽaneteCeļmalniece

maxresdefault

Seko Facebook


Uzdevumi hrizontal