Pieejamības rīks

Daugmales pamatskola

Projekts "Atjaunojamie enerģijas avoti un STEM apguve" ir Daugmales pamatskolas izstrādāts projekts kopā ar Kauno Vinco Kudirkos proģimnāziju no Lietuvas.

Projekta mērķi ir:

  • papildināt skolēnu zināšanas par atjaunojamiem enerģijas avotiem un praktiski veidot ar atjaunojamo enerģiju saistītus modeļus,
  • dalīties pieredzē par STEM izglītību partnerskolās,
  • pilnveidot mācību procesu un integrēt projekta tēmu skolēnu STEM prasmju attīstīšanā.

Projekts ilgst no 01.09.2022. – 31.08. 2024. Galvenās projekta aktivitātes ir četri semināri, kas tiks organizēti abās partnerskolās un ietvers 60 skolēnu un 8 skolotāju mobilitātēs Latvijā un Lietuvā.

Projekta tēmas ir:

  • Vēja enerģijas noslēpumi;
  • Saules enerģijas noslēpumi;
  • Hidroenerģijas noslēpumi;
  • Iekāp arhitekta kurpēs.

Projekta laikā katra skola organizēs aktivitāšu kopumu par iepriekš minētajām tēmām. Jaunieši pētīs kādi ir atjaunojamie enerģijas veidi un praktiski veidos vēja ģeneratoru, ar saules baterijām darbojošos mašīnu,  pētīs hidroelektrostacijas uzbūvi un no otrreizējām izejvielām gatavos ekoloģiska ciema maketu.

Mobilitāšu laikā skolēniem un skolotājiem būs iespēja gūt ieskatu sadarbības skolas ikdienā, izglītības procesā, atklāt partnervalsts kultūru, tradīcijas, vēsturi. Skolēni izpētīs projekta tēmas kopā ar vienaudžiem. Skolotāji gūs ieskatu citas skolas darba organizācijā un metodoloģijā, notiks pieredzes apmaiņā par STEM izglītības metodēm un to integrēšana mācību procesā.

 Nord

maxresdefault

Seko Facebook


Uzdevumi hrizontal