Pieejamības rīks

Daugmales pamatskola

Projekta plānošana

nord plus
nord plus
 Nordplus projekta ietvaros 2017.gada augustā tika organizēta tikšanās Daugmales pamatskolā ar Lietuvas Pakruojo "Žemynos" pamatskolas pārstāvēm.

Tikšanās reizē tika pārrunātas šī projekta aktivitātes un plāns.

Plānots, ka 2017./2018 mācību gada ietvaros 30 skolēni un 3 pedagogi no Lietuvas skolas viesosies Daugmalē, Latvijā un tikpat liels skaits skolēnu un pedagogu no Daugmales pamatskolas viesosies Pakrojā, "Žemynos" pamatskolā Lietuvā. No Daugmales pamatskolas projektā tiek iesaistīti 4. un 5.klases skolēni un klašu audzinātāji Inga Ikauniece un Kristīne Auguceviča. Tika ieplānots, ka katra no skolām izveido šī projekta logo, un viena otrai sūta tos izvērtēšanai. Otrs uzdevums katrai no skolām jāizveido prezentācija par sevi un skolu. Trešā lieta – katrs no skolēniem, sadarbojoties ar vecākiem, pedagogiem utt., veido elektromobili, kurš tiek gatavots no otrreizējiem materiāliem. Ar pagatavotajiem auto mēs tikšanās reizē Lietuvā rīkosim savstarpējās sacensības ar lietuviešu skolēniem.

Lai brauciens uz Lietuvu izdotos veiksmīgāks, skolotājas Kristīne Auguceviča un Žanete Ceļmalniece 2017.gada 20.novembrī devās turp. Vizītes laikā tika plānotas aktivitātes un dienu plāni.

Savstarpējās tikšanās un aktīvās darbošanās notiks:

  • No 2018.gada 3. – 7.aprīlim Daugmales pamatskolas 4. un 5.klases skolēni kopā ar trim pedagogiem dosies vizītē uz Lietuvu, Pakrojā, “Žemynos” pamatskolu.
  • No 2018.gada 7. – 11.maijam uz Daugmali vizītē dosies Lietuvas  Pakrojā, “Žemynos” pamatskolas 30 skolēni un 3pedagogi.

Projekta apraksts

nodrplus_logo
nodrplus_logo
"Otrā dzīve" ir projekts Nordplus Junior programmas ietvaros, kas apvieno Daugmales pamatskolu no Latvijas un Pakruojo "Žemynos" pamatskolu no Lietuvas. Šī projekta mērķis ir veicināt abu valstu skolēnu zināšanas par vides ilgtspējību, izpratni par tādām problēmām kā klimata pārmaiņas, atkritumu otrreizējā pārstrāde, cilvēku ietekme uz dabu un energoefektivitāti.  Tāpat viens no projekta uzdevumiem ir apmainīties pieredzēm par vides izglītības principu iekļaušanu skolas mācību programmās un atklāt, kā vides izglītība var veicināt dažādu būtisku prasmju attīstību.

Projekts norisinās no 2017. gada 1. septembra līdz 2018. gada 31.augustam septembrim un tā galvenās aktivitātes paredz: katrā partnervalsts skolā noorganizēt trīs semināru/aktivitāšu nedēļas, kā arī skolēnu un skolotāju dalību mobilitātēs (klašu apmaiņās) Latvijā un Lietuvā. Plānots, ka semināru nedēļas tiks veltītas šādām vides tēmām - Atkritumu otrā dzīve (pārstrāde); cilvēka pēdas dabā - dabas aizsardzība; enerģijas avoti/atjaunojamā enerģija. Šo aktivitāšu nedēļu mērķis būs aktivizēt skolēnu līdzdalību iepriekš minēto tēmu iepazīšanā un izpētē, tādā veidā sekmējot jauniešu vides apziņu. Savukārt klašu apmaiņu laikā to dalībniekiem būs iespēja iepazīties ar katras skolas ikdienas dzīvi, mācību procesu, iepazīt partnervalstu kultūru, tradīcijas, vēsturi, iepazīt projekta tēmas ar saviem vienaudžiem; skolotājiem - gūt ieskatu partnerskolas izmantotajā metodoloģijā un apmainīties ar pieredzi par vides izglītības principu integrāciju mācību procesā. Plānots, ka 2017./2018 mācību gada ietvaros 30 skolēni un 3 pedagogi no Lietuvas skolas viesosies Daugmalē, Latvijā un tikpat liels skaits skolēnu un pedagogu no Daugmales pamatskolas viesosies Pakrojā, Lietuvā

No 2018.gada 3. – 7.aprīlim Daugmales pamatskolas 4. un 5.klases skolēni kopā ar trim pedagogiem devās vizītē uz Lietuvu, Pakrojā, “Žemynos” pamatskolu.

Pirmā projekta diena pagāja nacionālās rotaļās, dažādās aktivitātēs, un tika rīkotas pašu gatavoto elektro mobiļu sacensības, kurās uzvarēja mūsu skolas 4.skolniece Katrīna Rimšāne. 5.klases skolēna Eduarda Rudzāta auto saņēma simpātiju balvu, jo auto varēja vest arī cilvēku.

Otrā projekta diena. Notika mācību stundas matemātika, klimata pārmaiņas, lietuviešu valoda, kura notika ļoti izzinoši un jautri. Turpinājumā devāmies garajā ceļā uz Pakruojis muižu, kur tika apskatīts, gida pavadījumā, muzejs, muiža, moku kambaris. Katram tika dota iespēja izbraukt zirga mugurā. Vakarā devāmies uz Jauniešu centru, kurā notika dažādas aktivitātes.

Trešā projekta diena. Devāmies ekskursijā uz Anykščiai, kur katrs pagatavoja savu maizes kukulīti, apmeklējām zirgu, audēju, keramikas muzeju un redzējām kalēju darbībā. Vakarā piedalījāmies atraktīvā viktorīnā.

Ceturtā projekta diena. Apmeklējām vēja ģeneratoru. Uzzinājām kā tas darbojas un kāds tas izskatās no iekšienes. Aizraujoša bija auto ekskursija pa lielo dolomīta karjeru. Par piemiņu no mums un šī projekta, tika iestādīts mūsu dāvātais vītols. Īsts pārbaudījums bija 5km garā meža taka ar pastāstu. Vakars noslēdzās ar jautru disko.

Piektā projekta diena. Atvadas no jauniegūtajiem lietuviešu draugiem, laba vēlējumi, apdāvināšana.

Fotogalerija apskatāma šeit.

No 2018.gada 7. – 11.maijam Daugmales pamatskola uzņēma 30 skolēnus un 3 pedagogus no “Žemynos” pamatskolas Lietuvā,, Pakrojā.

Pirmā projekta diena - Sagaidījām ciemiņus Daugmales pamatskolā, kurā izrādījām katru telpu, un iepazīstinājām nedaudz ar skolas vēsturi. Uzrunu teica skolas direktors Andris Ceļmalnieks, savukārt, jaunie gidi viesus iepazīstināja ar muzeju. Pēcpusdienā visi devāmies uz Ķekavas JIC, kur brīnišķīgi jaunieši darbojās dažādās aktivitātēs. Vakars noslēdzās ar mūsu bērnu folkloras kopas uzstāšanos, kuras laikā tika skandinātas dažādas nacionālas dziesmas un dejotas dejas.

Otrā projekta dienaDiena sākās ar gājienu pie “Daugmales Jāņa bišu medus” saimnieka. Šeit skolēniem bija iespēja noklausīties izzinošu lekciju par bitēm, uzdot sev interesējošus jautājumus. Katrs varēja nodegustēt dažāda veida medu un tā produktus. Paši pagatavoja personalizētu “Laimes pogu” un izlēja vaska sveci.

Pēc pusdienām devāmies uz Vecrīgu, kur mūs sagaidīja atraktīva gide. Ekskursija pa Vecrīgu bija gana aizraujoša, ar spēles elementiem. Turpinājums bija gana aktīvs batutu parkā “Jump space”. Vakars noslēdzās relaksācijā Daugmales baseinā.

Trešā projekta dienaDaugmales pamatskolā notika mācību stundas viesiem – par klimata pārmaiņām, par ūdens nepieciešamību un izlietojumu, visādi eksperimenti ar darbošanos. Šīs mācību stundas vadīja Daugmales pamatskolas 9.klases skolniece Samanta Auguceviča, 8.klases skolniece Anna Silvija Diša, 7.klases skolnieks Mārtiņš Starostnieks, kā arī dabas zinību skolotāja Zane Miķelsone. Pēc pusdienām notika sportiskā pēcpusdiena, kur jaunieši sacentās savā starpā veiklībā. Uzvarēja draudzība! Visi tika pie saldējuma! Vēlā pēcpusdienā Daugmales pamatskolas mazajā zālē notika radošās darbnīcas “Second life” ar Ķekavas JIC pārstāvjiem. Vakars noslēdzās ar relaksāciju baseinā.

Ceturtā projekta dienapagāja ekskursijas izbraucienā. Notika izzinoša ekskursija gida pavadībā Turaidas pils muzeja rezervātā un Vienkoču parkā. Vakars noslēdzās Daugmales pamatskolas mazajā zālē pozitīvi virmojošā disko atmosfērā.

Piektā projekta dienaNoslēguma diena. Kopīgi atsaucam atmiņā nedēļas notikumus, saņemam un uzdāvinām dāvanas, atvadāmies.

Foto galerija apskatāma sadaļā "Fotoalerijas"

maxresdefault

Seko Facebook


Uzdevumi hrizontal