Daugmales pamatskola

Projekts "Spēļošana vides izglītībā” ir izstrādāts ar mērķi apgūt, jaunas inovatīvas mācīšanas metodes (spēļošanu), atsvaidzināt zināšanas par izglītības praksēm visā Eiropā un to sasaisti ar Eiropas vides mērķiem, ieviest jaunapgūtās prasmes pamatskolas mācību programmā tādējādi nodrošināt vides izglītības principu uzturēšanu, kas šobrīd ir viens no skolas izaicinājumiem un vajadzībām. Izpratnei par apkārtējo vidi un klimata pārmaiņām ir arvien pieaugoša nozīme mūsdienu sabiedrībā par ko liecina ledāju kušana, vētru sistēmu pastiprināšanās, jūras līmeņa paaugstināšanās un apdraudētas sugas. Profesionāli skolotāji ir tie, kas vistiešākajā veidā var palīdzēt skolēniem radīt izpratni par to, kā tikt galā ar globālām problēmām un novērst klimata pārmaiņu radītās sekas parādot to kopsakarības ar ikdienas dzīvē veiktajām izvēlēm. Spēļošana kā metode ir efektīvs rīks, lai veicinātu skolēnu interesi un veicinātu līdzdalību, paaugstinātu skolēnu motivāciju un iesaistīšanos. Projekta mērķi ir vērsti uz pedagogu, skolas un skolēnu kompetenču pilnveidošanu sekojošās jomās: - atsvaidzināt zināšanas par izglītības praksēm visā Eiropā un to sasaisti ar Eiropas vides mērķiem; - ieviest spēļošanas metodes pamatskolas izglītības programmas priekšmetu apguves mācību procesā, kā arī veicināt radošās, kritiskās domāšanas metožu pielietošanu mācību procesā; - izveidot stundu plānus, lai palīdzētu palielināt izpratni savā klasē, skolā un/vai sabiedrībā par vides krīzi; - apgūt prasmes, lai iedvesmotu savus skolēnus veikt nelielas dzīvesveida izmaiņas ar lielu ietekmi; - Uzlabot skolas starptautiskās sadarbības iespējas, Eiropas projektu īstenošanas kapacitāti, atrast jaunus partnerus ar kuriem dalīties pieredzē un kopīgi uzlabot mācību procesu, tādējādi piesķirot tam Eiropas dimensiju; - apgūt “Zaļos” 6 R (Rethink, Refuse, Reduce, Reuse, Recycle, Rot) kā instrumentu vides izglītībā; - Izmantot spēles un spēļošanas metodes, lai veicinātu skolēnu interesi un veicinātu līdzdalību, paaugstinātu skolēnu motivāciju un iesaistīšanos. Lai sasniegtu projekta mērķus Daugmales pamatskolas pedagogi kopumā veiks 8 mobilitātes un apmeklēs 2 dažādus mācību kursus - Grieķijā “Going Green: Ekoskolas un vides izglītība ilgtspējīgai attīstībai” un Horvātijā “Uz spēlēm balstīta mācīšanās”, kur apgūs jaunas mācību metodes, attīstīs prasmes izmantot radošo domāšanu veicinošas metodes, veidos plašāku izpratni par Eiropas izglītības sistēmām un to sasaisti ar vides izglītības pamatprincipiem.

WhatsApp Image 2023 06 26 at 09.39.10

Projekts "Spēļošana vides izglītībā” Horvātija

Projekts "Spēļošana vides izglītībā” ir izstrādāts ar mērķi apgūt, jaunas inovatīvas mācīšanas metodes (spēļošanu), atsvaidzināt zināšanas par izglītības praksēm visā Eiropā un to sasaisti ar Eiropas vides mērķiem, ieviest jaunapgūtās prasmes pamatskolas mācību programmā tādējādi nodrošināt vides izglītības principu uzturēšanu, kas šobrīd ir viens no skolas izaicinājumiem un vajadzībām. Izpratnei par apkārtējo vidi un klimata pārmaiņām ir arvien pieaugoša nozīme mūsdienu sabiedrībā par ko liecina ledāju kušana, vētru sistēmu pastiprināšanās, jūras līmeņa paaugstināšanās un apdraudētas sugas. Profesionāli skolotāji ir tie, kas vistiešākajā veidā var palīdzēt skolēniem radīt izpratni par to, kā tikt galā ar globālām problēmām un novērst klimata pārmaiņu radītās sekas parādot to kopsakarības ar ikdienas dzīvē veiktajām izvēlēm. Spēļošana kā metode ir efektīvs rīks, lai veicinātu skolēnu interesi un veicinātu līdzdalību, paaugstinātu skolēnu motivāciju un iesaistīšanos.
Erasmus+ mācību programmas Splitā bija sapulcējušas skolotājus no aptuveni 15 Eiropas valstīm, tā bija lieliska iespēja iegūt jaunus kontaktus un apmainīties pieredzē. Mācību programmā “Game based learning” tika apgūtas jaunas aplikācijas, kuras var pielāgot un izmantot jebkurā mācību priekšmetā, mācību procesu padarot daudzveidīgāku, mūsdienīgāku un interesantāku.


WhatsApp Image 2023 06 26 at 09.39.13Pateicoties lieliskajai lokācijai un laika apstākļiem, organizatori mācību procesu organizēja gan iekštelpās gan arī ārā, ļaujot baudīt dabu un vietējo kultūru. Skolotāju prāt, tas bija labs balanss, jo ļāva mācību procesam noritēt brīvākā gaisotnē.
Ļoti iedvesmojāmies no mūsu programmas pasniedzējiem, kuri bija zinoši, pretimnākoši, ļoti atraktīvi un enerģiski. Ar savu pozitīvo enerģiju viņi varēja uzlādēt ikvienu!:) Lieliska pieredze un daudz jaunu zināšanu!
Skolotāji, kas piedalījās projekta īstenošanā atzīst, ka ieguvuši:
• Brīnišķīga nedēļa, kur iespējams komunicēt un apgūt jaunas zināšanas svešvalodā .
• Apgūtas jaunas digitālās vietnes –PLICKERS( iespējams no skolēniem iegūt ātru AS ) arī no jaunāko klašu skolēniem, kā arī formatīvās vērtēšanas iespēja, kur izmantoja Plickers kartiņas.
• THINGLINK vietne ļauj izveidot izlaušanās istabas , kuras var izmantot vecāko klašu skolēniem gan zināšanu apgūšanai , gan arī SR vērtēšanai.
• Visaizraujošākā vietne bija THINGLINK , kurā iespējams veidot interaktīvas prezentācijas mācību procesam jebkuram vecumposmam.
• Ideju par izglītojošo video filmēšanu, ietverot vēsturiskos objektus. Tas var skolēnos rosināt radošumu un prasmi izmantot digitālās prasmes. Lai motivētu skolēnus, pielietot savas zināšanas dažādās jomās, noderēs aktīvā grīda, inovatīvs dāņu risinājums.
• Vēl pievienotā vērtība bija ne tikai mācīties, bet arī gūt ieskatu citas valsts kultūrā , kā arī komunikācija ar citiem kolēģiem par mācību procesu un izglītības sistēmu dažādās valstīs.
Projekta mērķi ir sasniegts, jo tika sekmīgi pilnveidotas pedagogu kompetences sekojošās jomās:
• atsvaidzinātas zināšanas par izglītības praksēm visā Eiropā un to sasaisti ar Eiropas vides mērķiem, diskutējot un iepazīstot citu Eiropas valstu pieredzi.
• apgūtas spēļošanas metodes pamatskolas izglītības programmas priekšmetu mācīšanas procesā, kā arī veicināt radošās, kritiskās domāšanas metožu pielietošanu mācību procesā, kuras ieviest arī praksē.
• izveidoti stundu fragmenti, aplikācijas izmantojamība, lai palīdzētu palielināt izpratni savā klasē, skolā un/vai sabiedrībā par vides krīzi;
• apgūtas prasmes, lai iedvesmotu savus skolēnus veikt nelielas dzīvesveida izmaiņas ar lielu ietekmi;
• Uzlabota skolas starptautiskās sadarbības iespējas, Eiropas projektu īstenošanas kapacitāti, atrasti jauni partneri ar kuriem dalīties pieredzē un kopīgi uzlabot mācību procesu, tādējādi piešķirot tam Eiropas dimensiju;
• Izmantot spēles un spēļošanas metodes (aplikācijas), lai veicinātu skolēnu interesi un veicinātu līdzdalību, paaugstinātu skolēnu motivāciju un iesaistīšanos.

“ Game based learning” Horvātijā, apmeklējot šos kursus skolas pedagogi pilnveidoja:
• iespēju izmantot spēles un spēlēšanu kā metodi, lai veicinātu skolēnu interesi un veicinātu līdzdalību.
• apguva veidus kā paaugstināt skolēnu motivāciju un iesaistīšanos.
• iepazina veidus, kā veicināt kritisko domāšanu un problēmu risināšanas prasmes
• apmainījās ar idejām un dalīsies pieredzē par labās prakses piemēriem;
• apguva metodes un veidus, kā uzlabot savas klases vadības stratēģijas un kā veicināt skolēnu komandas darbu;
• apguva prasmes kā iesaistīt skolēnus ar jauktām spējām;
• kursu ietvaros tiks apgūta arī dažādu IKT rīku pielietošana mācību procesā.
Skolotāji atzīst, ka piedaloties starptautiskajās mācību mobilitātēs ir:
• Atsvaidzinājušās un uzlabojušās angļu valodas zināšanas;
• Tika veicinātas starptautiskās sadarbības kapacitāte un nodibināti jauni kontakti;
• Iegūta labās prakses piemēru pieredzes apmaiņa dalībnieku starpā.

maxresdefault

Seko Facebook


Uzdevumi hrizontal