Pieejamības rīks

Daugmales pamatskola

Februāra pēdējā nedēļas nogalē norisinājās Vides izglītības fonda organizētais Ekoskolu Ziemas forums sadarbībā ar Valmieras pašvaldību, Valmieras 2. vidusskolu, Vidzemes Augstskolu un Rīgas Tehnisko universitāti. Forums notika Valmieras 2. vidusskolā no 24. līdz 26. februārim, kur pulcējās vairāk nekā 230 jaunieši un pedagogi, tajā skaitā Mareks Zvejnieks, Evelīna Silava un skolotāja Žanete Ceļmalniece no Daugmales pamatskolas. 

Ekoskolu Ziemas forums ir izglītojošs un pieredzes apmaiņas pasākums, kur jaunieši un pedagogi piedalās ar vides aizsardzību un izglītību saistītās apmācībās un praktiskās nodarbībās. Forumā tika pievērsta uzmanība ar vidi saistītām tēmām - klimata pārmaiņas, aprites ekonomika, ilgtspējīga mobilitāte un pārtikas sistēmas, kā arī citām Ekoskolu tēmām, sniedzot iespēju dalīties pieredzē par vides izglītības īstenošanu un videi draudzīga dzīvesveida veicinošām aktivitātēm izglītības iestādē un tās apkārtnē.

Lasīt tālāk...

3. novembrī, Āra izglītības dienā, dažas mācību stundas notika skolas āra teritorijā.

Āra izglītības dienas mērķis ir veicināt mācīšanos āra vidē un vienkārši būšanu dabā, svaigā gaisā. Ģeogrāfijas stundā skolēni noteica objektu atrašanās vietu, kā arī attālumu līdz objektiem. Bioloģijā tēma: auga daļas( orgāni), tika apgūta svaigā gaisā. Arī Dabaszinībās par dabas izcelsmi un sintētiskiem materiāliem var mācīties ārpus klases telpām. Pirmklasnieki runāja par pārmaiņām, kas notiek dabā katrā gadalaikā. Pētīja rudeni un meklēja atšķirības.

Bildes šeit!

Tēmturus: #OutdoorClassroomDay2022 un #Ekoskolas 

eko.jpg  eko1.jpg

Šajās Rīcības dienās izvēlējāmies ANO Ilgtspējīgās attīstības 12. mērķi, atbildīgs patēriņš un ražošana.

1.-4. klašu skolēniem Ekopadomes pārstāvji 15.novembrī klases stundās stāstīja par klimata pārmaiņām un kopīgi ar skolēniem izvirzīja mērķus, kurus katrs varētu paveikt, lai samazinātu ietekmi uz klimata pārmaiņām, domājot tieši par atbildīgu patēriņu.  Šīs darbības katrs uzrakstīja uz savas lapas un 29. novembrī klases stundās tiks pārrunāts vai izdevās īstenot šos mazos solīšus.

Tā kā Rīcības dienu moto bija “Īstais brīdis sākt…”, tad vairākas aktivitātes bija arī saistītas ar to. 22. 11. tika īstenota akcija “Īstais brīdis sākt samazināt pārtikas atkritumus.” Neizdevās īstenot mērķi, sasniegt 0 kg atkritumus, bet samazināt tos izdevās līdz 0,5 kg.

Ļoti daudz skolēnu veidoja atgādnes par enerģijas, ūdens un citu resursu taupīšanu. Atgādnes tiks izdrukātas un pieliktas nepieciešamajās vietās.

Daudzu skolēnu ģimenes sāka mājās šķirot atkritumus un iesūtīja fotogrāfijas ar savas mājsaimniecības atkritumu šķirošanas punktiem.

Kopīgi ar Baldones vidusskolas Ekopadomi veidojām aicinājumu “Īstais brīdis sākt…” Ķekavas novada iedzīvotājiem. Šo kopdarbu var redzēt Ķekavas novada FB lapā. https://fb.watch/9APmAUZ9l4/

             

            Šogad Ekoskolu Rīcības dienu ietvaros Daugmales pamatskolas Ekopadome aicināja Ķekavas novada pašvaldību pievērst uzmanību vides problēmu risināšanai novadā, atgādinot, ka skolēnu izglītošana ir viens no lieliskākajiem veidiem, kā mācīt jauno paaudzi būt atbildīgiem par vidi, Latvijas bioloģisko daudzveidību un bremzēt negatīvās klimata pārmaiņas.

Aicinājumā Ķekavas novada pašvaldībai tika lūgts atbalstīt Daugmales Ekopadomes ieceri par āra klases izveidi.

Skolēniem bija iespēja iepazīties ar Ķekavas novada domes priekšsēdētāju un uzdot vairākus jautājumus par videi draudzīgām darbībām Ķekavas novada domē. Skolēni noskaidroja, ka domē papīru šķiro, dzeramais ūdens ir no centra ūdensvada, telpu uzkopšanā daudzi tīrīšanas līdzekļi ir ar videi draudzīgiem sertifikātiem, telpās apkure ir regulējama.

Rīcības dienu ietvaros Daugmales pamatskolas skolēni gāja palīgā sakopt skolas āra teritoriju, sagrābt koku lapas. Pirmā klase sakopa savu mācību kabinetu.

Bildes šeit!

       Tā kā Ekopadomes sastāvs ir ļoti nomainījies, no iepriekšējās padomes ir palikuši tikai 3 skolēni, tad tika nolemts, ka jādodas kopīgā izbraukumā, kurā varēsim viens otru labāk iepazīt. Ekskursija notika vienā no rudens brīvlaika dienām, 26.oktobrī. Tās laikā iepazināmies ar karameļu darbnīcu Jelgavā. Paši veidojām savu karameli. Mums bija iespēja apskatīt Jelgavas pili un tajā esošās kapenes. Lēnā solī aizstaigājām līdz skatu tornim. Pie skatu torņa skolotāja noorganizēja iepazīšanās aktivitātes. Atpakaļceļā iegriezāmies maizes ceptuvē “Lācī”.    Tagad mēs viens otru pazīstam.

Lasīt tālāk...

maxresdefault

Seko Facebook


Uzdevumi hrizontal