Pieejamības rīks

Daugmales pamatskola

Daugmales pamatskola šī mācību gada sākumā iesaistījās ļoti pozitīvā, sabiedrībai un skolai zaļā pasākumā - Eko-skolu programmā. Esam izveidojuši eko-kodeksu un tas skan tā:

Sastapu es kādu bērnu,
iespējams, ka mazpulcēnu.
Mācījās viņš Eko-skolā,
kurā visi vidi godā.

Sacīja viņš labu lietu:

Vidi sargāju un cienu,
par to domāju ik dienu!
Darbi šie nav bērnu mokas,
Vērīgs esi – ātri sokas!

Katru atkritumu lieku,
Viņa „mājiņā” ar prieku.
Apkārt vide tīra taps,
Mazāk tukšs būs mūsu maks!

Kāpēc maksāt naudu lielu?
Ja var paveikt tādu nieku!
Izslēgt gaismu, aizgriezt krānu,
Ievērojot Eko-plānu!

Pirkt uz veikalu kad ej,
Drānas maisiņš līdz’ lai skrej!
Pērkot esi apdomīgs,
Vēlies to, kas vajadzīgs.

Īpašs plāns mums šitam gadam,
Jaunus mežus apkārt radam.
Stundas notiek svaigā gaisā
Nav mums jādzīvo kā maisā.

Nolēmām ar citiem teikt,
Ko mēs apņemamies veikt,
Un no darbošanās dienas,
Kārām kodeksu pie sienas!

Autoru kolektīvs. Ideja un ierosmes - Daugmales pamatskolas skolēni, salikums dzejā - pedagogi.   Daugmales pamatskolai Zaļais karogs Bez nosaukuma Trešdien, 2014. gada 1.oktobrī, Latvijas Universitātes Lielajā aulā uz Ekoskolu apbalvošanas pasākumu pulcējās ap 400 izglītības iestāžu pārstāvji, lai gūtu apliecinājumu savam darbam vides izglītības un ilgtspējas veicināšanā.   Pasākuma 1. daļā notika Ekoskolu programmas starptautiskā Zaļā karoga balvas saņemšana, ko šogad piešķīra 98 skolām, kas ilgstoši sevi pierādījušas ar izcilām aktivitātēm vides jomā. Karogu jau trešo gadu saņēma arī Daugmales pamatskola. Savukārt 42 izglītības iestādes ieguva Latvijas Ekoskolas nosaukumu un diplomu, kas ir nacionāla līmeņa balva skolām, kuras ir ceļā uz Zaļo karogu. Šajā daļā iepazināmies ar Ekoskolu labās prakses piemēriem un smēlāmies idejas turpmākām vides aktivitātēm.   Pasākuma 2. daļa tika veltīta Ekoskolu Atbildīga dzīvesveida kampaņai, to iesākot ar Rīcības dienu izziņošanu, kas šogad notiks no 3.-7. novembrim un tiks sasaistītas ar vietējām rīcībām, atbildīgu dzīvesveidu un skolu risinājumu popularizēšanu sabiedrībā. Noslēgumā Ekoskolu pārstāvji pulcējās pie Latvijas Universitātes, lai dotos kopīgā akcijā. Akcija bija kā pozitīvs gājiens, ļaujot Ekoskolām parādīt savas rūpes par vidi un popularizēt vienkāršu ikdienas rīcību, tādu, kuras iespējams īstenot skolās, nozīmi vides saglabāšanā. Skolu pārstāvji arī cienāja garāmgājējus ar sezonālajiem našķiem, augļiem un dārzeņiem, tādējādi simboliski atbalstot ilgtspējīgas - vietējas, sezonālas un bioloģiski audzētas, - pārtikas lietošanu uzturā. Akcija noslēdzās Doma laukumā, Ekoskolu pārstāvjiem piedaloties kopīgā foto veidošanā, izmantojot dažādus ar vidi saistītus simbolus. Tādējādi dalībnieki vēlējās radošā veidā ne tikai uzrunāt sabiedrību rīkoties videi draudzīgi, bet arī iedvesmot, parādot savu, labo piemēru apkārtējiem.   Aizvadīto gadu Ekoskolu programmā komentē programmas koordinators Daniels Trukšāns: “Ekoskolu programmā ir izveidojušies trīs spēcīgi virzieni, kas palīdz izprast cilvēka un vides sasvstarpējo saikni un mudina rīkoties no bērna kājas līdz pat brīdim, kad jādodas lielajā dzīvē. Ekoskolas kļuvušas daudz aktīvākas, pateicoties Rīcības dienām, uzlabojusies sabiedrības iesaiste, pilnveidojušies un vairāk tiek rīkoti kopīgi pasākumi, veicinot sadarbību un saliedējot Ekoskolas. Tā vairs nav vienkārši programma, bet liela ģimene, kuru vieno kopējs mērķis - dzīvot atbildīgi šodien, bet ar domu un rūpēm par rītdienu.” Latvijā Ekoskolu programmā darbojas izglītības iestādes visām vecuma grupām, sākot ar pirmsskolām, līdz pat augstākajām mācību iestādēm. Divas no Latvijas augstskolām - Vidzemes augstskola šogad iegūst Zaļo Karogu, savukārt Liepājas Universitāte - Latvijas Eko-augstskolas nosaukumu un diplomu.   Šobrīd Daugmales pamatskolā aktīvi notiek ikgadējais vides novērtēšanas process un pirmās aktivitātes izvēlētajā ekoskolas gada tēmā MEŽS.     Ekoskolas koordinators Žanete Ceļmalniece   Skola saņem EKO karogu 2012. gada 7. novembrī svinīgā pasākumā pie Daugmales pamatskolas mastā tika uzvilkts Ekoskolu Zaļais karogs. Pasākumā dalībniekus sveica Ķekavas novada Domes priekšsēdētāja vietnieks Juris Krūmiņš, deputāte Līga Voldeka, Izglītības daļas vadītājs Vitolds Krieviņš un Daugmales pārvaldes vadītājs Uģis Volosovskis.

 
Šogad 75 Latvijas izglītības iestādes tika apbalvotas par īpašiem panākumiem ilgtspējīgas attīstības, vides izglītības un vides aizsardzības veicināšanā skolā un tās apkārtnē, piešķirot tām starptautisko Ekoskolas nosaukumu un Zaļā Karoga balvu. Starp 75 izglītības iestādēm Zaļā karoga balvu saņēma arī Daugmales pamatskola. Vēl 33 skolas saņēma Zaļo diplomu un Latvijas Ekoskolas nosaukumu.
 
Zaļais Karogs ir Ekoskolu programmas simbols. Tas tiek piešķirts skolām, kuras ir parādījušas vislabāko sniegumu, ieviešot Ekoskolu programmas prasības. Tā ir atzīta un prestiža vides kvalitātes zīme, ar ko lepojas skolas visā pasaulē.
 
Izglītības daļas vadītājs Vitolds Krieviņš stāsta, ka ar šo svarīgo notikumu Daugmales pamatskola kļuvusi par vienīgo skolu novadā, kura ir ieguvusi savu vides kvalitātes identitāti – Ekoskolas novirzienu. Skola ir gājusi garu ceļu līdz mērķa sasniegšanai un šobrīd tas paver daudz jaunas iespējas.
 
Daugmales pamatskolas direktors Andris Ceļmalnieks stāsta: „Vides izglītības fonda Ekoskolu programmā skola piedalās jau ceturto gadu. Iepriekšējos divus gadus esam saņēmuši Zaļo diplomu un Latvijas Ekoskolas nosaukumu. Lai iegūtu šo augsto apbalvojumu, viss skolas kolektīvs: skolēni, skolotāji un tehniskie darbinieki, piedaloties vecākiem, organizē un īsteno dažādus ar vides ilgtspēju saistītus projektus. Kā piemērus varu minēt, nu jau tradicionālos pasākumus- makulatūras vākšana, izlietoto bateriju un sulu paku vākšanas akcijas, kā arī tieši 2011./2012.mācību gada pasākumus- Vides balva, konkurss „Caur izpratni aktīvai rīcībai”, Vides spēles 2012, pētījums par ūdeni u.c. Gribu atzīmēt, ka ļoti būtisks ir skolotāju ikdienas darbs, dažādas ekotēmas iekļaujot mācību stundu saturā un nemitīgi rosinot bērnu domāšanu par atbildīgu attieksmi pret mūsu vidi un Pasauli kopumā. Esam ļoti priecīgi un gandarīti par mūsu rūpīgi veiktā darba novērtējumu.”
 
Šis mācību gads pasludināts par aktīva dzīvesveida gadu un Daugmales pamatskola jau uzsākusi darbu pie aktivitātēm. Jau šodien skolas jaunākie bērni nodarbojās ar sportiskām nodarbībām, kamēr vecāko klašu skolēni plānoja kā izmantot teritoriju ap skolu, lai popularizētu aktīvu dzīvesveidu.
 
Bildes var apskatīt šeit.
 
Ekoskolu Ziemas forums 2014. gada 21. - 23. februāris.

maxresdefault

Seko Facebook


Uzdevumi hrizontal