Pieejamības rīki

Daugmales pamatskola

Andris Ceļmalnieks

 

 Direktors

Kristīne Auguceviča

 

 Direktora vietniece mācību un audzināšanas darbā, audz. 4.klase

Astra Orlovska

 

 Latviešu valoda un literatūra 5.-9.klasei, audz. 9.klase

Sinda Saulkalne

 

 Krievu valoda 4.-9.klasei

Sinda Saulkalne

 

 Angļu valoda 1.-9.klasei, audz. 6.klase, teātra pulciņš 5.-9.kl.

Laima Šmite

 

 Skolotāja palīgs 1.klasē, pagarinātā grupa 3.-4.klasei

Inga Ikauniece

 

 Sākumskolas ped., dizains un tehnoloģijas 5.-9.klasei, audz. 2. klase, rokdarbu pulciņš

Guna Bērziņa

 

 Vizuālā māksla 1.-9.klasei, audz. 7.klase, vizuālās mākslas pulciņš, mazpulka  "Dzirkstelīte" vadītāja

Juris Balodis

 

 Dizains un tehnoloģijas 5.-9.klase, inženierzinības 9.klase, kokapstrādes pulciņš

Žanete Ceļmalniece

 

 Matemātika 5.-9.klasei, teātra māksla, audz. 5.klase, Ekoskolas programmas koordinators

Inga Neizaka

 

 Ģeogrāfija, sociālās zinības, Latvijas un pasaules vēsture 4.-9.klasei, audz. 8.klase

Ilze Aleksūne

 

 Sākumskolas ped., audz. 3.klase, latviešu valoda 4.klasei, sociālais pedagogs

Zinaida Matisone

 

 Bibliotekāre, mazpulka  "Dzirkstelīte" vadītāja

Dace Rozenberga

 

 Mūzika 1.-9.klasei, koris

Zane Miķelsone

 

 Dabaszinības, ķīmija, fizika, bioloģija, datorika, mazpulka "Dzirkstelīte" vadītāja

Baiba Ceļmalniece

 

 Sports 1.-9.klasei, sporta pulciņš, projekts "Sporto visa klase" 2.-9.klasei

Gunta Švarca

 

 Lietvede

Krista Bukovska

 

 Tautiskās dejas 1.-2. un 3.-4.klasei, sporta dejas 1.-9.klasei

Līva Spigēna - Mengota

 

 Izglītības psihologs

 Anita Prince

 

 Logopēds

Reinis Starts   Peldēšana 1.-9.klasei

Līga Zelmene

 

 Sākumskolas ped., audz. 1.klase, matemātika 4.klasei, pagarinātā gr.

 

maxresdefault

Seko Facebook


Uzdevumi hrizontal