Daugmales pamatskola

Projekta plānošana

nord plus
nord plus
 Nordplus projekta ietvaros 2017.gada augustā tika organizēta tikšanās Daugmales pamatskolā ar Lietuvas Pakruojo "Žemynos" pamatskolas pārstāvēm.

Tikšanās reizē tika pārrunātas šī projekta aktivitātes un plāns.

Plānots, ka 2017./2018 mācību gada ietvaros 30 skolēni un 3 pedagogi no Lietuvas skolas viesosies Daugmalē, Latvijā un tikpat liels skaits skolēnu un pedagogu no Daugmales pamatskolas viesosies Pakrojā, "Žemynos" pamatskolā Lietuvā. No Daugmales pamatskolas projektā tiek iesaistīti 4. un 5.klases skolēni un klašu audzinātāji Inga Ikauniece un Kristīne Auguceviča. Tika ieplānots, ka katra no skolām izveido šī projekta logo, un viena otrai sūta tos izvērtēšanai. Otrs uzdevums katrai no skolām jāizveido prezentācija par sevi un skolu. Trešā lieta – katrs no skolēniem, sadarbojoties ar vecākiem, pedagogiem utt., veido elektromobili, kurš tiek gatavots no otrreizējiem materiāliem. Ar pagatavotajiem auto mēs tikšanās reizē Lietuvā rīkosim savstarpējās sacensības ar lietuviešu skolēniem.

Lai brauciens uz Lietuvu izdotos veiksmīgāks, skolotājas Kristīne Auguceviča un Žanete Ceļmalniece 2017.gada 20.novembrī devās turp. Vizītes laikā tika plānotas aktivitātes un dienu plāni.

Savstarpējās tikšanās un aktīvās darbošanās notiks:

  • No 2018.gada 3. – 7.aprīlim Daugmales pamatskolas 4. un 5.klases skolēni kopā ar trim pedagogiem dosies vizītē uz Lietuvu, Pakrojā, “Žemynos” pamatskolu.
  • No 2018.gada 7. – 11.maijam uz Daugmali vizītē dosies Lietuvas  Pakrojā, “Žemynos” pamatskolas 30 skolēni un 3pedagogi.

Projekta apraksts

nodrplus_logo
nodrplus_logo
"Otrā dzīve" ir projekts Nordplus Junior programmas ietvaros, kas apvieno Daugmales pamatskolu no Latvijas un Pakruojo "Žemynos" pamatskolu no Lietuvas. Šī projekta mērķis ir veicināt abu valstu skolēnu zināšanas par vides ilgtspējību, izpratni par tādām problēmām kā klimata pārmaiņas, atkritumu otrreizējā pārstrāde, cilvēku ietekme uz dabu un energoefektivitāti.  Tāpat viens no projekta uzdevumiem ir apmainīties pieredzēm par vides izglītības principu iekļaušanu skolas mācību programmās un atklāt, kā vides izglītība var veicināt dažādu būtisku prasmju attīstību.

Projekts norisinās no 2017. gada 1. septembra līdz 2018. gada 31.augustam septembrim un tā galvenās aktivitātes paredz: katrā partnervalsts skolā noorganizēt trīs semināru/aktivitāšu nedēļas, kā arī skolēnu un skolotāju dalību mobilitātēs (klašu apmaiņās) Latvijā un Lietuvā. Plānots, ka semināru nedēļas tiks veltītas šādām vides tēmām - Atkritumu otrā dzīve (pārstrāde); cilvēka pēdas dabā - dabas aizsardzība; enerģijas avoti/atjaunojamā enerģija. Šo aktivitāšu nedēļu mērķis būs aktivizēt skolēnu līdzdalību iepriekš minēto tēmu iepazīšanā un izpētē, tādā veidā sekmējot jauniešu vides apziņu. Savukārt klašu apmaiņu laikā to dalībniekiem būs iespēja iepazīties ar katras skolas ikdienas dzīvi, mācību procesu, iepazīt partnervalstu kultūru, tradīcijas, vēsturi, iepazīt projekta tēmas ar saviem vienaudžiem; skolotājiem - gūt ieskatu partnerskolas izmantotajā metodoloģijā un apmainīties ar pieredzi par vides izglītības principu integrāciju mācību procesā. Plānots, ka 2017./2018 mācību gada ietvaros 30 skolēni un 3 pedagogi no Lietuvas skolas viesosies Daugmalē, Latvijā un tikpat liels skaits skolēnu un pedagogu no Daugmales pamatskolas viesosies Pakrojā, Lietuvā

maxresdefault

Seko Facebook