Daugmales pamatskola

Projekts “ACTIVATE” apvieno partnerus no Turcijas, Polijas, Spānijas un Latvijas skolām.

Projekta mērķis ir sekmēt dažādu kultūru bērnu un pusaudžu, skolēnu ar invaliditāti, imigrējušo studentu un sociāli atstumto skolēnu sociālo integrāciju izmantojot dažādas inovatīvas metodes, tajā skaitā spēļu, aktīvas stundu vadības u.c. kā arī dalīties pieredzē par šo metožu izmantošanu. 

Lai sasniegtu mērķi projekta ietvaros tiks īstenotas dažādas aktivitātes katrā projekta partnera skolā, kā piemēram skolas kluba, kora izveide, Eramsus+ stūrīša izveide u.c. Tāpat projekta ietvaros tiks īstenotas kopīgas mācību mobilitātes. Galvenās tēmas, kas tiks apskatītas mācību mobilitāšu ietvaros būs sekojošas:

  • Ielu spēles: skolēni mobilitāšu ietvaros mācīs dalīsies pieredzē ar vietējām ielu spēlēm;
  • Mākslas aktivitātes: skolēni mācīs, demonstrēs savas valsts tradicionālos mākslas veidus;
  • Akadēmiskās mācību stundas iznantojot “peer learning” metodi: pedagogi dalīsies pieredzē ar stundu plānu sagatavošanu, kuros ir ietvertas vienaudžu mācīšanās metodes, kā arī tās tiks izmēģinātas mobilitāšu ietvaros;
  • Akadēmiskās mācību stundas iznantojot “gamification” metodi: pedagogi dalīsies pieredzē ar stundu plānu sagatavošanu, kuros ir ietverti spēļu elementi, metodes, kā arī tās tiks izmēģinātas mobilitāšu ietvaros;
  • Akadēmiskās mācību stundas iznantojot “active learning” metodi: pedagogi dalīsies pieredzē ar stundu plānu sagatavošanu, kuros ir ietvertas aktīvās mācīšanās metodes, kā arī tās tiks izmēģinātas mobilitāšu ietvaros.

Projekta ietvaros paredzēts īstenot kopā 18 skolēnu un skolotāju mācību mobilitātes Polijā, Turcijā un Spānijā, kā arī Daugmales pamatskolā uzņemt skolēnus un skolotājus partneru skolām.

Projekta īstenošanai divu gadu garumā ir piešķirts Eiropas Savienības finansējums 17 930 EUR apmērā.

maxresdefault

Seko Facebook