Daugmales pamatskola

Projekta plānošana

nord plus
nord plus
 Nordplus projekta ietvaros 2017.gada augustā tika organizēta tikšanās Daugmales pamatskolā ar Lietuvas Pakruojo "Žemynos" pamatskolas pārstāvēm.

Tikšanās reizē tika pārrunātas šī projekta aktivitātes un plāns.

Plānots, ka 2017./2018 mācību gada ietvaros 30 skolēni un 3 pedagogi no Lietuvas skolas viesosies Daugmalē, Latvijā un tikpat liels skaits skolēnu un pedagogu no Daugmales pamatskolas viesosies Pakrojā, "Žemynos" pamatskolā Lietuvā. No Daugmales pamatskolas projektā tiek iesaistīti 4. un 5.klases skolēni un klašu audzinātāji Inga Ikauniece un Kristīne Auguceviča. Tika ieplānots, ka katra no skolām izveido šī projekta logo, un viena otrai sūta tos izvērtēšanai. Otrs uzdevums katrai no skolām jāizveido prezentācija par sevi un skolu. Trešā lieta – katrs no skolēniem, sadarbojoties ar vecākiem, pedagogiem utt., veido elektromobili, kurš tiek gatavots no otrreizējiem materiāliem. Ar pagatavotajiem auto mēs tikšanās reizē Lietuvā rīkosim savstarpējās sacensības ar lietuviešu skolēniem.

Lai brauciens uz Lietuvu izdotos veiksmīgāks, skolotājas Kristīne Auguceviča un Žanete Ceļmalniece 2017.gada 20.novembrī devās turp. Vizītes laikā tika plānotas aktivitātes un dienu plāni.

Savstarpējās tikšanās un aktīvās darbošanās notiks:

 • No 2018.gada 3. – 7.aprīlim Daugmales pamatskolas 4. un 5.klases skolēni kopā ar trim pedagogiem dosies vizītē uz Lietuvu, Pakrojā, “Žemynos” pamatskolu.
 • No 2018.gada 7. – 11.maijam uz Daugmali vizītē dosies Lietuvas  Pakrojā, “Žemynos” pamatskolas 30 skolēni un 3pedagogi.

Projekta apraksts

nodrplus_logo
nodrplus_logo
"Otrā dzīve" ir projekts Nordplus Junior programmas ietvaros, kas apvieno Daugmales pamatskolu no Latvijas un Pakruojo "Žemynos" pamatskolu no Lietuvas. Šī projekta mērķis ir veicināt abu valstu skolēnu zināšanas par vides ilgtspējību, izpratni par tādām problēmām kā klimata pārmaiņas, atkritumu otrreizējā pārstrāde, cilvēku ietekme uz dabu un energoefektivitāti.  Tāpat viens no projekta uzdevumiem ir apmainīties pieredzēm par vides izglītības principu iekļaušanu skolas mācību programmās un atklāt, kā vides izglītība var veicināt dažādu būtisku prasmju attīstību.

Projekts norisinās no 2017. gada 1. septembra līdz 2018. gada 31.augustam septembrim un tā galvenās aktivitātes paredz: katrā partnervalsts skolā noorganizēt trīs semināru/aktivitāšu nedēļas, kā arī skolēnu un skolotāju dalību mobilitātēs (klašu apmaiņās) Latvijā un Lietuvā. Plānots, ka semināru nedēļas tiks veltītas šādām vides tēmām - Atkritumu otrā dzīve (pārstrāde); cilvēka pēdas dabā - dabas aizsardzība; enerģijas avoti/atjaunojamā enerģija. Šo aktivitāšu nedēļu mērķis būs aktivizēt skolēnu līdzdalību iepriekš minēto tēmu iepazīšanā un izpētē, tādā veidā sekmējot jauniešu vides apziņu. Savukārt klašu apmaiņu laikā to dalībniekiem būs iespēja iepazīties ar katras skolas ikdienas dzīvi, mācību procesu, iepazīt partnervalstu kultūru, tradīcijas, vēsturi, iepazīt projekta tēmas ar saviem vienaudžiem; skolotājiem - gūt ieskatu partnerskolas izmantotajā metodoloģijā un apmainīties ar pieredzi par vides izglītības principu integrāciju mācību procesā. Plānots, ka 2017./2018 mācību gada ietvaros 30 skolēni un 3 pedagogi no Lietuvas skolas viesosies Daugmalē, Latvijā un tikpat liels skaits skolēnu un pedagogu no Daugmales pamatskolas viesosies Pakrojā, Lietuvā

20171205_124604
20171205_124604
No 04.-07.decembrim skolotājas Žanete Ceļmalniece un Anita Muižniece devās uz Vācijas pilsētu Zārštedu (Saerstedt), lai piedalītos Erasmus+ projekta par ilgtspējīgu resursu saglabāšanu un atkritumu pārstrādāšanu plānošanas vizītē kopā ar kolēģēm no Vācijas un Ungārijas.

Projekta laikā skolotājām bija iespēja gan iepazīt skolu Schiller-Oberschule Saerstedt, gan vērot atsevišķas mācību stundas (mājturības un bioloģijas), kā arī iepazīties ar pilsētas mēru un rātsnama darbiniekiem, kuri pastāstīja par to, kā tiek strādāts pie  videi draudzīgas pilsētas attīstības. Tāpat vizītes ietvaros tika sniegta preses konference, kuras laikā žurnālisti tika iepazīstināti gan ar projekta mērķiem un uzdevumiem, gan atkritumu šķirošanas iespējām katrā no valstīm un to, ko katra no skolām dara, lai skolēnos veicinātu izpratni par videi draudzīga dzīvesveida nozīmīgumu.

Liels prieks bija apskatīt pilsētas atkritumu šķirošanas laukumu, kur pilsētas iedzīvotājiem ir iepēja nogādāt sašķirotos atkritumus. Būtiski, ka atšķirībā no ierastā dalījuma - papīrs, plastmasa, stikls, metāls, Vācijā šķirots tiek teju vai viss - mēbeles, sadzīves tehnika, automašīnu riepas, metāllūžņi, pat sagrābtās koku lapas un ir pat atsevišķi konteineri priekš CD, korķa izstrādājumiem utml.

Tāpat, protams, tika paveikts galvenais vizītes uzdevumus - ieplānotas projekta laikā īstenojamās aktivitātes un skolēnu apmaiņas braucieni, ieskicēti darbības virzieni katras dalībvalsts mājas skolās veicamajiem darbiem.

/Sagatavoja A.Muižniece/

20171205_124604
20171205_085203
20171205_085317
20171204_081638
20171204_081944
20171204_090606
20171204_142431
20171204_143038
20171204_142810
20171204_142801
20171204_142718
20171204_142715
20171204_105440
20171206_103915
20171206_080820
20171204_123426
20171204_114542
 • 20171205_124604
 • 20171205_085203
 • 20171205_085317
 • 20171204_081638
 • 20171204_081944
 • 20171204_090606
 • 20171204_142431
 • 20171204_143038
 • 20171204_142810
 • 20171204_142801
 • 20171204_142718
 • 20171204_142715
 • 20171204_105440
 • 20171206_103915
 • 20171206_080820
 • 20171204_123426
 • 20171204_114542
 • Erasmus+ projekts "Ressourcenschonendes verhalten nachhaltige konsumorientierung abfallvermeidung und trennung sowie verwertung von reststoffen"

  Šī projekta ietvaros turpmāko divu gadu laikā partneri no Ungārijas, Vācijas skolām kopīgi īstenos dažādas aktivitātes, iesaistot gan visu projektā pārstāvēto skolu skolēnus, gan arī skolotājus.

  Projekta mērķis – veicināt skolēnos izpratni par vidi, saistot  to  ar daudziem mācību priekšmetiem, veidot attieksmi un vērtības, interesi par vidi un līdz ar to arī vēlmi rīkoties, pie tam projekta aktivitātēs iekļaujot ne tikai skolas dzīvē iesaistītos, bet arī apkārtējo sabiedrību, tādējādi veicinot kopējo vides apziņas attīstību.

  Lai sasniegtu mērķi projekta ietvaros caur dažādām aktivitātēm tiks apskatītas šādas tēmas: -  Pārdomā:- skolēni tiks aicināti domāt par savu uzvedību raugoties no patērētāja viedokļa; Īsteno: - īsteno savā ikdienas dzīvē videi draudzīgu uzvedību sekojot līdzi izejmateriālu patēriņam utml.; Samazini: - skolēni tiks aicināti izvairīties no atkritumu ģenerēšanas, kā arī mācīties otrreiz izmantot lietas un pievērst uzmanību preču ražošanas veidam. Otrreizējā pārstrāde: - skolēni tiks aicināti nodot materiālus otrreizējai pārstrādei un lietu otrreizējai izmantošanai kur vien tas ir iespējams.

  Projekta ietvaros paredzēts īstenot kopā 16 skolēnu un skolotāju mācību mobilitātes Vācijā un Ungārijā, kā arī Daugmales pamatskolā uzņemt skolēnus un skolotājus no abām partneru skolām.

  Projekta īstenošanai divu gadu garumā ir piešķirts Eiropas Savienības finansējums 21 735 EUR apmērā.

   Atskaite par vizīti Ungārijā

  1
  1
  No 2017.gada 7.maija līdz 14.maijam, Daugmales pamatskolas direktora vietniece mācību darbā Kristīne Auguceviča un matemātikas skolotāja Žanete Ceļmalniece, īstenojot skolu sektora mobilitātes projektu “Daugmales pamatskolas pedagogu profesionālā pilnveide”,devās uz Ungārijas pilsētas Debrecenasskolu, kurā notika mācību stundu – mūzikas, matemātikas, sporta, drāmas, dabaszinību, vācu un angļu valodas vērošana. Tālāk stāsta mūsu kolēģe Kristīne: "Pirmajā dienā skolā mūs laipni sagaidīja skolas direktore ar diviem darbiniekiem.

  Direktore parādīja un sastāstīja prezentāciju par savu skolu. Katru nedēļas dienu mēs vērojām mācību stundas.  Tikām uzaicinātas novērot skolas izveidoto konkursa “Ātrlasīšanas un izteiksmīguma” norisi. Konkursa būtība – klasēs katram skolēnam tiek iedots teksts (viena atkāpe), tad klasē uz ātrumu un izteiksmīgumu katrs nolasa. Labākie trīs no klases tiek izvirzīti skolas konkursam. Skolas konkursā katrs nolasa savu iemācīto tekstu, tad komisija (3 cilvēku sastāvā) iedod svešu tekstu lasīšanai.

  Dienas vidū skolēni skolas iekšpagalmā tika apsveikti. Dabaszinību stundā tika pieaicināts kinologs ar suni, kuri ļoti veiksmīgi rika iekļauti mācību stundas procesā. Šī skola, tā pat kā mūsu skola, ir eko skola. Skolā arī tiek rīkoti dažādi ar ekoloģiju saistīti pasākumi. Piemēram, pirms mēs ieradāmies, iepriekšējā nedēļā, viņiem bija Ūdens diena. Pie sienām saliktie darbi par to liecināja.

  Apmeklējot matemātikas stundu 3.klasē, nonācu piesecinājuma, ka ne vienmēr stundā jāizmanto interaktīvā tāfele, lai būtu interesanti. Skolotāja atraktīvā veidā skolēniem mācīja par ģeometrisko figūru īpašībām.

  Interesanta un aizraujoša likās mācību stunda 5.klasē, kuras nosaukums ir Drāma. Šī stunda ir tikai 5.klasē, un tā notiek 1x nedēļā. Būtībā tā ir klases saliedēšanas un skolēna “atvēršanas” stunda.

  Vācu valoda šajā skolā tiek mācīta jau no 1.klases, tāpēc vērojām arī šo stundu. Skolotāja saprotami, skaidri runā, atkārto vairākas reizes jaunos vārdiņus, bet radās jautājums par pierakstiem, kā tie tiek veidoti, jo stundas laikā tie netika veikti.

  Vērojot sporta stundu, neviļus iedomājos, cik laba, liela mums skolā ir sporta zāle! Neskatoties uz to, ka sporta zāle šajā skolā ir samēra maza, viņiem skolas pagalmā ir liels sporta laukums, un atsevišķi vēl ir tenisa laukums. Ir arī diezgan liels iekšpagalms, kurā skolēni starpbrīžos labprāt uzturas. Sporta stundas šajā skolā katrā klasē ir 5 x nedēļā.

  Skolā darbojas arī Eko pasākumi. Mūsu vizītes laikā notika jauka eko lekcija skolēniem, kurā arī mēs piedalījāmies.

  Mūzikas stunda – tas ir kaut kas ļoti aizraujošs! Skolotājs ir cilvēks – orķestris, kurš prot spēlēt daudzus mūzikas instrumentus, un ārpus skolas darbojas folkloras kopā. Mūzika tā ir viņa sirds lieta, ko stundas laikā var ļoti sajust. Skolēni skaisti dzied, dejo tautiskās dejas mācību stundu laikā. Obligāta lieta katras stundas sākumā ir izvingrināšanās, dziedāšana ar un bez kustībām, deja. Patīkami, ka arī mēs tikām iesaistīti šajā stundā ( dejojām tautisko deju un dziedājām).

  Matemātikas stunda pie lielajiem bija dinamiska. Šeit skolēni tika dalīti divās daļās, lai vieglāk apgūt priekšmetu. Viena ļoti aktīva klases audzinātāja mums ar savu klasi nodemonstrēja, cik atraktīvi viņi ir. Visi klases skolēni spēlē blokflautas – un patiešām nospēlēja mums melodiju. Skolā māca arī angļu valodu. Skolotāja, pielietojot dažādas mācīšanas metodes, lieliski ar to tiek galā."

  Secinājumi.

  Debrecenas skolas skolotāji strādā aktīvi, pielietojot dažādas metodes. Interesanta škita drāmas stunda un pozitīvi vērtējams ir tas, ka sporta stunda notiek piecas reizes nedēļā. Klašu dalīšana divās daļās ir atbalstāma, jo var labāk iemācīt priekšmetu. Domāju, ka pie mums arī vajadzētu trešo svešvalodu sākt mācīt krietni ātrāk par 6.klasi.

  Kolēģe Žanete Ceļmalniece jau savās stundās ir izmēģinājusi daudzas vērošanas laikā redzētās metodes. Atsauksmes ir pozitīvas.

  /Sagatavoja K.Auguceviča/

  Atskaite par vizīti Maltā

  ugodni-tecaj-tujega-jezika-na-Malti-2
  ugodni-tecaj-tujega-jezika-na-Malti-2
  Īstenojot Erasmus+ programmas 1.pamatdarbības skolu sektora mobilitātes projektu “Daugmales pamatskolas pedagogu profesionālā pilnveide”, šogad no 3. līdz 7.aprīlim Daugmales pamatskolas angļu valodas skolotāja Anita Muižniece apguva valodu mācīšanas metodoloģijas kursu "Language, Fun and Games - Language learning methodology for Primary level" Maltā, kur apguva dažādas kooperatīvās mācīšanās stratēģijas un to pielietošanu praksē, kā arī guva daudz jaunu ideju dažādu aktivitāšu īstenošanai angļu valodas stundās.

  /Sagatavoja A.Muižniece/

   

   

  Atskaite par vizīti Slovēnijā

  FB_IMG_1508577471443
  FB_IMG_1508577471443
  Īstenojot Erasmus+ programmas 1.pamatdarbības skolu sektora mobilitātes projektu “Daugmales pamatskolas pedagogu profesionālā pilnveide”, 16.-22.10.2016. Daugmales pamatskolas dabaszinātņu skolotāja Zane Miķelsone piedalījās "TEACHING CREATIVITY IN SCHOOLS, inspired by Edward de Bono" kursos Slovēnijā, kur apguva tiešās domāšanas mācīšanas metodes kā pamatinstruments - paplašinātai uztverei un radošuma palielināšanai, un to pielietošanu mācību procesā. Daloties pieredzē ar citu valstu pārstāvjiem un izklausot viņu stundu norisi, guva jaunas idejas mācību stundu dažādošanai.

   

   

  Daugmales pamatskolas skolotāji papildinās savas zināšanas Eiropā

  Saskaņā ar 2016. gada jūnijā noslēgto līgumu Nr. 2016-1-LV01-KA101-022456 ar Valsts izglītības attīstības aģentūru, Daugmales pamatskola īsteno Erasmus+ programmas 1.pamatdarbības skolu sektora mobilitātes projektu “Daugmales pamatskolas pedagogu profesionālā pilnveide”. Projekts "Daugmales pamatskolas pedagogu profesionālā pilnveide” ir izstrādāts ar mērķi paaugstināt tās pedagogu profesionālās iemaņas un prasmes, kas vērstas uz pedagogu darba kvalitātes modernizāciju un internacionalizāciju, kā arī starptautiskās sadarbības uzlabošanu un pilnveidošanu ar citām Eiropas valstu skolām. Projekta specifiskie mērķi ir vērsti uz pedagogu, skolas kompetenču pilnveidošanu sekojošās jomās:

  - Ieviest inovatīvas metodes priekšmetu apguves mācību procesā, kā arī veicināt radošās domāšanas metožu pielietošanu mācību procesā;

  - Attīstīt svešvalodas mācību metožu dažādību īstenojot pamatizglītības mācību programmu;

  - Uzlabot skolas starptautiskās sadarbības iespējas, Eiropas projektu īstenošanas kapacitāti, atrast jaunus partnerus ar kuriem dalīties pieredzē un kopīgi uzlabot mācību procesu, tādējādi piešķirot tam Eiropas dimensiju, kā arī pilnveidot skolas vadības personāla zināšanas un pieredzi par skolas darba kvalitātes vadību, skolas darba organizēšanu;

  Lai sasniegtu projekta mērķus Daugmales pamatskolas pedagogi kopumā veiks 4 mobilitātes un apmeklēs 2 dažādus mācību kursus dažādās Eiropas valstīs (Slovēnijā un Maltā), kur apgūs jaunas mācību metodes, veidos plašāku izpratni par Eiropas izglītības sistēmām un mūsdienīgu skolas darba organizēšanu Eiropas Savienībā, nostiprinās Eiropas kultūras daudzveidību un iegūs starptautiskas sadarbības pieredzi.

  Projekta ietvaros tiks īstenota arī darba ēnošanas mobilitāte uz Debrecenas pamatskolu Ungārijā, lai apmainītos pieredzēm un rastu inovatīvas idejas eko-skolas idejas turpmākai iedzīvināšanai skolas mācību procesā.

  Projekta ietvaros ir padomāts arī par to, lai jauniegūtās zināšanas varētu pielietot ne tikai tie skolotāji, kuri apmeklēs kursus, bet arī viņu kolēģi. Pēc kursu apmeklēšanas to dalībnieki organizēs seminārus, kuros dalīsies pieredzē ar saviem kolēģiem.

  Eiropas Savienības apstiprinātais finansējums šī projekta īstenošanai ir 6755,00 EUR un tā īstenošanas periods ir no 2016. gada 1. septembra līdz 2017. gada 31. oktobrim.

  1
  1
  No 2017.gada 7.maija līdz 14.maijam, Daugmales pamatskolas direktora vietniece mācību darbā Kristīne Auguceviča un matemātikas skolotāja Žanete Ceļmalniece, īstenojot skolu sektora mobilitātes projektu “Daugmales pamatskolas pedagogu profesionālā pilnveide”,devās uz Ungārijas pilsētas Debrecenasskolu, kurā notika mācību stundu – mūzikas, matemātikas, sporta, drāmas, dabaszinību, vācu un angļu valodas vērošana. Tālāk stāsta mūsu kolēģe Kristīne: "Pirmajā dienā skolā mūs laipni sagaidīja skolas direktore ar diviem darbiniekiem.

  Lasīt tālāk ...

  maxresdefault

  Seko Facebook