Šī tīmekļa vietne izmanto sīkfailus, lai mēs varētu Jums nodrošināt vislabāko lietotāja pieredzi. Turpinot pārlūkot šo vietni, Jūs piekrītat sīkfailu izmantošanai. Vietnes apmeklētāju ievērībai! Vietnē ievietotā vizuālā informācija tiek publiskota ar nolūku informēt sabiedrību par notikušo pasākumu norisi. Pārzinis un personas datu apstrādes nolūki: Ķekavas novada pašvaldība, juridiskā adrese: Gaismas iela 19, k. 9, Ķekava, Ķekavas pagasts, Ķekavas novads, LV-2123, veic personas datu apstrādi sabiedrības informēšanai. Personas ir tiesīgas jebkurā laikā lūgt pārzinim dzēst savus datus. Uzzināt vairāk par sīkfailiem un to izmantošanu...

Ēdam atbildīgi

Daugmales pamatskola


logoA Šajā mācību gadā Daugmales pamatskolas izvēlētā gada tēma ir “Pārtika”, kuras ietvaros skola piedalīsies starptautiskā projektā, kas Latvijā jau tiek realizēts trešo gadu.

ekoskola Sākas noslēdzošais gads projektā “Ēdam atbildīgi”.

23. augustā Rīgas Dabaszinību skolā notika ievadseminārs trešajam, noslēdzošajam projekta “Ēdam atbildīgi” gadam. Seminārā pulcējās pārstāvji no 30 jaunajām dalībskolām, lai uzzinātu, kā palīdzēt bērniem un jauniešiem apzināties savu lomu globālajā pārtikas aprites sistēmā un motivēt viņus pieņemt atbildīgus, videi draudzīgus lēmumus. Mūsu skolu pārstāvēja Ekoskolas koordinātore Žanete Ceļmalniece.
„Ēdam atbildīgi!” ir starptautiska, uz rīcību orientēta mācību programma Ekoskolām, kas caur katram tik pazīstamās un aktuālās pārtikas tēmas prizmu rosina iedziļināties tādos nopietnos jautājumos kā klimata pārmaiņas, bioloģiskā daudzveidība, godīga tirdzniecība u.c. Mācību programmas mērķis ir radīt izpratni par mūsu pārtikas patēriņa globālo kontekstu, kas ļauj cilvēkiem ne tikai uzņemties atbildību par sevi, ēdot veselīgi, bet arī spert soli tālāk un ēst atbildīgi, tādējādi pozitīvi ietekmējot visu pārtikas aprites sistēmu.
Ievadseminārā skolotāji kopā ar Danielu Trukšānu (Vides izglītības fonds) iepazinās ar programmas metodisko materiālu, un saņema arī dažādus vērtīgus ieteikumus, kā sekmīgi strādāt ar pārtikas tēmu skolā. Bioloģiskās lauksaimniecības eksperte Lāsma Ozola pastāstīja par to, kādi izaicinājumi pastāv globālā līmenī un kā tos ņemt vērā Latvijas kontekstā, mainot pārtikas patēriņa ieradumus. Edmunds Cepurītis (Vides izglītības fonds) pastāstīja vairāk par globālās izglītības nozīmi projektā un mācību procesā kopumā. Konkrētus ieteikumus un praktiskus piemērus tam, kā uzrunāt un piesaistīt jauniešus, pedagogiem piedāvāja Jana Simanovska (dr.sc.ing., Ekodizaina kompetences centrs).
Šīs skolu iniciatīvas ir vērtīgs ieguldījums sabiedrības veselībā un vides saudzēšanā, jo izglīto gan bērnus, gan viņu vecākus, gan arī skolotājus un plašāku sabiedrību. Papildus tam programmas mērķi veicina arī ciešāku skolu sadarbību ar vietējiem ražotājiem, kas ir ieguvums ne vien videi un veselībai, bet arī pašmāju ekonomikai.
Projektā “Ēdam atbildīgi!” piedalās Ekoskolas no deviņām Eiropas valstīm 
Bulgārijas, Horvātijas, Čehijas, Latvijas, Maltas, Polijas, Rumānijas, Slovākijas un Slovēnijas. Savukārt Latvijā programmā “Ēdam atbildīgi” iesaistītās skolas aptver visus četrus Latvijas vēsturiskos novadus.

Vairāk par projektu var uzzināt šeit:


https://www.eatresponsibly.eu/lv/
http://www.videsfonds.lv/lv/dam-atbild-gi
https://www.facebook.com/edamatbildigi 
Par Ekoskolu programmas un projekta ‘Ēdam atbildīgi” īstenošanu Latvijā ir atbildīgs Vides izglītības fonds (VIF), pasaules vadošās vides izglītības un neatkarīgās tūrisma ekosertifikācijas organizācijas Foundation for Environmental Education (FEE International) pārstāvis, kas Latvijā nodrošina visu starptautisko FEE programmu  - Zilais Karogs, Zaļā Atslēga, Ekoskolas, Jaunie vides reportieri, Izzini mežu - īstenošanu vai pārraudzību.

maxresdefault

Seko Facebook


P-d.png

789px Work life balance rat race