Daugmales pamatskola

22.marts - Pasaules ūdens diena

20180322_162101_1521729712503
20180322_162101_1521729712503
Ūdens ir visas planētas dzīvības avots, tā kvalitāte ir vitāli svarīga ikvienai dzīvai būtnei. Tomēr ūdens ir "jutīgs" dabas resurss – to ietekmē gan tas, kā mēs ūdeni izmantojam un lietojam, gan tas, kā par to rūpējamies pēc ūdens izmantošanas savām vajadzībām.

Šajā dienā Ekopadomes vecāko klašu bērni un viņu palīgi vadīja Dabaszinību stundas 1.- 5. klašu skolēniem. Viņi bija sagatavojuši prezentāciju par ūdeni, uzsverot ūdens lielo patēriņu pārtikas rūpniecībā.

Tika veikti arī daži eksperimenti ar ūdeni.

Stundas noslēgumā uz ūdens pilēm skolēni rakstīja, ko jaunu uzzinājuši un to kā ekonomēt ūdens resursus. 

Stundu vadītājiem tā bija jauna pieredze, stāvēt citas klases skolēnu priekšā un novadīt stundu.

 

 

 

Ekoskolu Rīcības dienas

ekoskola
ekoskola
Šonedēļ sākušās nu jau par ikgadēju tradīciju kļuvušās Ekoskolu Rīcības dienas. Kopš 2012. gada skolas no visas pasaules, tostarp gandrīz 200 skolas Latvijā, rīko dažāda veida un mēroga pasākumus, lai aicinātu sabiedrību pievērsties videi draudzīgākam dzīvesveidam. Šogad Ekoskolu Rīcības dienas notiks no 30. oktobra līdz 5. novembrim.

Daugmales pamatskola, kā viena no Ekoskolām, arī piedalīsies Rīcības dienu aktivitātēs. 

Vides problēmu aktualitāte neizbēgami turpina palielināties, tāpēc Ekoskolas visa mācību gada laikā iegulda daudz darba jauno paaudžu izglītošanā par vides jautājumiem, katra personīgo atbildību un iespējām veidot pozitīvas pārmaiņas. Jau piekto gadu pēc kārtas Ekoskolas visā pasaulē piedalās nedēļu ilgā kampaņā, lai šos jautājumus aktualizētu arī plašākā sabiedrībā.

Ekoskolu Rīcības dienas šogad būs veltītas svarīgākajām vides problēmām - Klimata pārmaiņām, Dabas vērtību izzušanai, Atkritumu daudzuma pieaugumam un Izšķērdīgam patēriņam – īpaši uzsverot pārtikas izšķērdēšanu. Visu kampaņas laikā rīkoto pasākumu mērķis ir piedāvāt risinājumus, kā iespējams iesaistīties globālās problēmas risināšanā ar vietēja mēroga Rīcībām. Rīcības dienu noslēguma nedēļas nogalē, 4. un 5. novembrī, sevišķs uzsvars tiks likts uz aktivitātēm ģimenes lokā, kopīgi paveicot kādu Rīcību, kas samazina mūsu radītās ietekmes uz vidi. 

Šogad skolas Ekopadome Rīcības dienā, gada tēmas “Pārtika” ietvaros, aicina visus skolēnus pievērsties atbildīgam pārtikas patēriņam:

  • Mājturības stundās, atbilstoši mācību programmai, gatavot ēdienu no vietējiem un sezonāliem dārzeņiem.
  • Neizmantot produktus, kuros ir palmu eļļa.
  • Pievērst uzmanību produktu iepakojumam. Izvēlēties produktus, kuru iepakojums rada mazāko ietekmi uz vidi.
  • Skolas pusdienās samazināt pārtikas atkritumu daudzumu.
  • Vienu dienu skolās ēdienkarti bez gaļas.

Ekopadomes pārstāvji veiks Multifunkcionālā centra apmeklētāju un citu sabiedrisko vietu apmeklētāju aptauju par ekomarķējumu. Viņi izplatīs paštaisītus bukletus par marķējumu, lai sabiedrība pievērstu uzmanību tam, kādas preces iegādājas.

Ekopadome aicina, 4. un 5. novembrī, veidot brīvdienu ēdienkarti no vietējiem un sezonāliem dārzeņiem, kā arī samazināt gaļas patēriņu.

Lai mums visiem izdodas!

Ekoskolu ekopadomju pieredzes apmaiņas pasākums Daugmales pamatskolā.

IMG-20171025-WA0003
IMG-20171025-WA0003
 24.un 25. oktobrī kamēr lielākā daļas skolēnu baudīja rudens brīvlaiku vecāko klašu ekopadomes un skolēnu pašpārvaldes pārstāvji tikās ar Baldones vidusskolas, Babītes vidusskolas un Tīnūžu pamatskolas ekopadomēm. Projektā šogad piedalās Baldone, Tīnūžu un Daugmales skolas, bet Babītes vidusskola tajā darbojās iepriekšējā mācību gadā.

Pasākums sākās skolēniem prezentējot savas skolas caur pārtikas prizmu. Neizpalika arī iepazīšanās aktivitātes, kam sekoja erudīcijas konkurss. Daugmales pamatskolas skolēni bija sagatavojuši 7 kontrolpunktus, kuros jautājumi bija saistīti ar pārtikas tēmu, piemēram, aizsietām acīm jāatpazīst dārzenis vai auglis, izmantojot, karti un mērogu jānosaka, cik tālu ceļu līdz Latvijai veic kakao pupiņa vai kāds cits produkts.

Pēc vakariņu aktivitātēm visiem bija iespēja nopeldēties skolas baseinā.

Vakarā skolēni spēlēja spēles, dziedāja un dejoja, bet skolotājas uzklausīja Babītes vidusskolas ekoskolas koordinatores Diānas Eglītes pieredzes stāstu par dalību projektā “Ēdam atbildīgi” iepriekšējā gadā. Skolotājas apmainījās arī pieredzē par jau paveikto un problēmām darbojoties projektā.

Nākamajā dienā pēc veselīgām brokastīm visi devās pārgājienā uz Z/S Atvases, kuras saimnieks Andris Mangulis nodarbojas ar bioloģisko lauksaimniecību. Andris pastāstīja, ar ko bioloģiskā lauksaimniecība atšķiras no parastās lauksaimniecības. Mēs sapratām, kāpēc Bioloģiskā lauksaimniecība ir ilgtspējīga - jo tā pamatojas uz dabas procesu izpratni. Atgriežoties skolā visus sagaidīja silti un garšīgi pagatavoti dārzeņi no Andra saimniecības. Pat ķirbis tika iecepts gardā kūkā.

Skolēni atdzina, ka pasākums bija jauks un viņi šādus pasākumus labprāt organizētu arī turpmāk un ka paši ir gatavi piedalīties citu skolu organizētajos pasākumos.

GLOBE programmas dalībnieku salidojums Mālpilī.

Globe_2
Globe_2
26.oktobrī Mālpils novada vidusskolā tikās vairāku skolu skolēni un skolotāji, kuri ir iesaistījušies GLOBE programmāDaugmales pamatskolu pārstāvēja Samanta Auguceviča, Agnese Mamonova, Lūcija Beitāne, Daniela Auguste Krūmiņliepa un skolotāja Žanete Ceļmalniece.

Pēc ievadlekcijas, kuru vadīja Krišjānis Liepiņš, GLOBE programmas vadītājs Latvijā, visiem bija iespēja apskatīt plakātu izstādi “GLOBE programmā paveiktais manā skolā”.

Nākamajā nodarbībā Gunta Kalvāne no LU Ģeogrāfijas un Zemes zinātņu fakultātes iepazīstināja skolēnus un skolotājus ar to, kā pareizi un secīgi veidot pētījumu. Nodarbībā visiem bija aktīvi jādarbojas. Skolēnu grupas izveidoja plakātus ar savu darbnīcu mērķiem, uzdevumiem un reklāmu.

Pēc pusdienām notika GLOBE spēles. Tas bija publisks pasākums ar skolu sagatavotām radošām darbnīcām. Daugmales pamatskolas skolnieces rādīja interesentiem, kā noteikt koka augstumu. Meitenes piedalījās arī citu skolu veidotajās darbnīcās, piemēram, “Barības tīkls mežā”, “Mākoņi”, Grow App aplikācijas pielietojums fenoloģiskajos pētījumos.

Mājās visi atgriezās ar jaunām zināšanām un idejām.

Āra nodarbību diena un GLOBE projekta prezentācija

20171012_133638_1507836973871
20171012_133638_1507836973871
12.oktobrī mūsu skolas skolnieces Daniela Auguste Krūmiņliepa, Lūcija Beitāne, Samanta Auguceviča un Agnese Mamonova vadīja dabaszinību stundas un iepazīstināja skolotājus un skolēnus ar ‘Globe’ projektu, kura ietvaros skolēni sadarbībā ar zinātniekiem pēta globālās vides problēmas, veicot atmosfēras, ūdeņu, augsnes, zemsedzes pētījumus, un veido datu bāzi interneta vietnē www.globe.gov.lv .

Mūsu skolnieces bija sagatavojušas prezentācijas par projektu. Atbilstoši mācību saturam 5. un 2. klasei tika stāstīts par atmosfēru. 3. klase vairāk uzzināja par zemsedzi, savukārt 4.klase iepazinās ar fenoloģiju.

Laika apstākļi bija nelabvēlīgi āra stundām, tāpēc mākoņus un citus atmosfēras pētījumus 5.klase veica, skatoties pa logu. 2. klasei gan paveicās - viņu stundā laiks bija jauks un visi varēja doties skolas pagalmā un veikt novērojumus. Viņi savā darbā izmantoja arī planšetdatorus, ar kuru palīdzību varēja noteikt gaisa temperatūru.

Jau sesto reizi saņemam Zaļo karogu.

ekokarogs
ekokarogs
 12.septembrī Latvijas Nacionālās bibliotēkas telpās notika ikgadējā Ekoskolu apbalvojumu piešķiršana – 132 skolas saņēma prestižo starptautisko Zaļo karogu, bet vēl 69 skolas ieguva Latvijas Ekoskolas sertifikātu. 

Ekoskolu apbalvojumus skolām piešķir uz gadu, tāpēc to iegūšanai skolām ik gadu ir aktīvi jādarbojas vides izglītības programmā, jāiesaistās apkārtējās vides pārvaldībā, kā arī jācenšas šajā praksē iesaistīt arī apkārtējo sabiedrību. 

Daugmales pamatskola Zaļo karogu saņēma sesto reizi, bet Ekoskolu programmā tā darbojas jau astoņus gadus, pirmie divi gadi pagāja apzinoties savas spējas.

Pasākuma svinīgajā daļā priecājāmies par saviem un domubiedru panākumiem, dalījāmies ar labās prakses piemēriem. Uzrunas teica VARAM, IZM, Vides izglītības fonda pārstāvji,  kā arī sabiedrisko vides aizsardzības un izglītības organizāciju pārstāvji

Pasākuma otrajā daļā notika gājiens “Izmetam pārāk daudz” ar mērķi pievērst sabiedrības uzmanību tam, cik daudz pārtikas Latvijā nonāk atkritumos un ko katrs var darīt, lai šo atkritumu skaits mazinātos.

Šajā mācību gadā mūsu Ekoskolas gada tēma “Pārtika”. Izzināsim galvenās sakarības starp pārtikas patēriņu un vides un sociālajām problēmām, meklēsim praktiskās rīcības iespējas pārtikas patēriņa radīto ietekmju mazināšanai skolā, mājās un tuvākā apkārtnē.

Ekoskolu Rīcības dienas 2016./2017.

Gatavošanās 2016. gada Ekoskolu Rīcības dienām sākās skolēnu brīvlaikā, kad ekopadome sapulcējās skolā un sprieda par darbībām, ko veiks.

Afiša tika izveidota 3. novembrī, lai jau piektdienā skolēni varētu iepazīties ar notikumiem nākošajā nedēļā.

Rīcības dienas sākās pirmdien, 7. novembrī. Šajā dienā klases stundās skolēni noskatījās Zaļās jostas izveidoto filmu “Plastmasas maisiņa ceļš”. Pirms un pēc filmas skolotāja Ž. Ceļmalniece pārrunāja ar skolēniem par dažādu plastmasas izstrādājumu pielietošanu ikdienā un kā tos var aizstāt ar citiem izstrādājumiem, skolēni dalījās savā pieredzē. Pēc filmas noskatīšanās nelielā konkursā, atbildot uz jautājumiem par filmā redzēto, skolēni varēja nopelnīt balvas.

Otrdien, 8. novembrī, katra klase izveidoja savu šī gada videi draudzīgo apņemšanos.

Trešdien, 9. novembrī, klases apņemšanās tika satītas skolas lielajā apņemšanās kamolā, kurš tiks atritināts nākošā gada Rīcības dienās, lai kopīgi noskaidrotu, kā mums ir veicies.

Ceturtdien, 10. novembrī, skolā risinājās galvenie Rīcības dienas notikumi.

Ekopadome aicināja skolā ierasties videi draudzīgā veidā. Visus, kas izpildīja šo noteikumu, sagaidīja ar atstarotāju un saldu pārsteigumu. Ja iepriekšējās Rīcības dienās 2015. gadā, izglītojām tos automašīnu šoferus, kas bērnus uz skolu veda ar mašīnu, tad šogad, teicām paldies visiem, kas ieradās skolā ar kājām vai skolas autobusu.

Ar skolas ēdinātājiem bijām vienojušies, ka pusdienas skolā būs bez gaļas. Daži pat to nepamanīja.

Tā kā Rīcības diena sakrita ar ikgadējo Mārtiņdienas gadatirgu skolā, tad nolēmām savas aktivitātes veikt tieši šajā laikā. Tika izveidots stends uz kura izvietojām informāciju par plastmasas izstrādājumu ietekmi uz vidi , cilvēka veselību un aicinājumu cilvēkiem domāt ilgtspējīgi, jo nafta ir neatjaunojams dabas resurs. Izvietojām arī divu skolēnu Fanijas un Alberta zīmējumus par jūru, par to kādu ļaunumu nodara jūras piesārņošana. Ekopadomes pārstāvji informēja visus ieradušos pagasta iedzīvotājus par iespējām neizmantot plastmasa maisiņus, dāvināja viņiem biopolimēra maisiņus uz kuriem ir zīme, ka tie ir kompostējami un ir izgatavoti no bioloģiskiem materiāliem. Maisiņā bija informatīva grafika un vietējais ābols. Iedzīvotāji bija ļoti ieinteresēti, jo nezināja par šādiem maisiņiem, viņi priecātos, ja tādi ienāktu Latvijas lielveikalos.

Sestdien un svētdien, 12., 13. novembrī aicinājām skolēnus un viņu vecākus pavadīt dienu bez atkritumiem.

Rīcības dienas ir noslēgušās, bet videi draudzīga un ilgtspējīga rīcība turpinās.

20161104 200529

maxresdefault

Seko Facebook


P-d.png

789px Work life balance rat race