Šī tīmekļa vietne izmanto sīkfailus, lai mēs varētu Jums nodrošināt vislabāko lietotāja pieredzi. Turpinot pārlūkot šo vietni, Jūs piekrītat sīkfailu izmantošanai. Vietnes apmeklētāju ievērībai! Vietnē ievietotā vizuālā informācija tiek publiskota ar nolūku informēt sabiedrību par notikušo pasākumu norisi. Pārzinis un personas datu apstrādes nolūki: Ķekavas novada pašvaldība, juridiskā adrese: Gaismas iela 19, k. 9, Ķekava, Ķekavas pagasts, Ķekavas novads, LV-2123, veic personas datu apstrādi sabiedrības informēšanai. Personas ir tiesīgas jebkurā laikā lūgt pārzinim dzēst savus datus. Uzzināt vairāk par sīkfailiem un to izmantošanu...

Pedagogi

Daugmales pamatskola

Andris Ceļmalnieks    Direktors
Kristīne Auguceviča    Direktora vietniece mācību un audzināšanas darbā, 6.klase
Ilze Jasinska    Latviešu valoda un literatūra 5.-9.klasei
Irina Tolstova    Krievu valoda 6.-9.klasei
Inta Vegmane    Angļu valoda 1.-9.klasei 
Laima Šmite    3.klase, mājturība 2.klase, latviešu valoda 4.klase
Inga Ikauniece    Mājturība un tehnoloģijas meitenēm 5.-9.klasei , mājturībaa 4.klase, 1. klase, rokdarbu pulciņš
Guna Bērziņa    Vizuālā māksla 1.-9.klasei, vizuālās mākslas pulciņš
Mārtiņš Geks    Mājturība un tehnoloģijas zēniem 5.-9.klase, 9. klase, kokapstrādes pulciņš

Žanete Ceļmalniece

 

 Matemātika 5.-9.klasei, ekopadomes vadītāja, 7.klase

Inga Neizaka    Ģeogrāfija, sociālās zinības, Latvijas vēsture, pasaules vēsture 5.-9.klasei, 4.klase
Ilze Aleksūne    Sociālais pedagogs, 2.klase
Zinaida Matisone    Bibliotekāre, mazpulka  "Dzirkstelīte" vadītāja
Eva Šepetovska    Mūzika 1.-9.klasei, koris, 8.klase, skolēnu pašpārvaldes konsultante
Zane Miķelsone    Dabaszinības, ķīmija, fizika, bioloģija, informātika 4.-9.klasei, 5.klase / mazpulka 'Dzirkstelīte"vadītāja
Vaira Kumermane    Sports,  peldēšana 1.-9.klasei / sporta pulciņš
Gunta Švarca    Lietvede
Krista Bukovska    Tautiskās dejas 3.-5.klasei / ritmika 1.-2.klasei
     

maxresdefault

Seko Facebook


P-d.png

789px Work life balance rat race